Prezydent: przyjaźń między narodem polskim i amerykańskim trwa do dziś

Przyjaźń między narodem polskim i amerykańskim, której fundamentem są wartości, trwa do dziś – napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy do prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji 100. rocznicy ogłoszenia przez prezydenta Woodrowa Wilsona programu pokojowego „14 punktów”.

Andrzej Duda zaznaczył w depeszy okolicznościowej, że rok 2018 jest dla Polski rokiem szczególnym, ponieważ 11 listopada nasz kraj będzie świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jak podkreślił, w tym kontekście 8 stycznia 1918 roku ma dla Polski wymiar symboliczny, ponieważ to tego dnia „równo 100 lat temu prezydent Woodrow Wilson ogłosił swój program pokojowy >>14 punktów<< dla odradzającego się po I wojnie światowej porządku międzynarodowego”.

„Dla mojego kraju najważniejszym z nich był punkt 13., mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego >>z wolnym dostępem do morza, którego integralność terytorialna będzie zagwarantowana przez międzynarodową konwencję<<. Dla wszystkich Polaków, wtedy i dziś, deklaracja ta traktowana jest jako ważne wydarzenie na drodze Polski do odzyskania suwerenności po 123 latach niewoli” – podkreślił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, prezentowana przed stu laty przez amerykańskiego przywódcę koncepcja polityczna opierała się na bliskich naszym narodom wartościach – równości małych i wielkich państw oraz ich niepodważalnym prawie do wolności i samostanowienia.

„Przyjaźń między narodem polskim i amerykańskim, której fundamentem są te wartości, trwa do dziś. W tym względzie szczególnie cieszy dynamiczny rozwój naszego partnerstwa strategicznego, którego szeroki zakres przynosi wymierne korzyści całemu regionowi Europy Środkowej” – napisał prezydent.

„Mając w pamięci ten szczególny czas, jak również obecne bardzo dobre stosunki dwustronne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, życzę panu prezydentowi samych sukcesów w nowym roku i liczę na nasze rychłe spotkanie” – zaznaczył Andrzej Duda.

„14 punktów” Wilsona to program, który prezydent Thomas Woodrow Wilson przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu. Wskazał w nim na działania, które trzeba podjąć, by zapewnić sprawiedliwszy świat po I wojnie światowej i zapobiec kolejnej wojnie światowej.

13 punkt dotyczył Polski. Wilson postulował w nim „stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą; integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”.

PAP/RIRM

drukuj