Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą Krzyż Zachodni

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanawia nowe odznaczenie – Krzyż Zachodni. Będzie on przyznawany cudzoziemcom, którzy w latach 1939-1989 nieśli pomoc Polakom represjonowanym m.in. przez reżim hitlerowski i komunistyczny.

Odznaczenie będzie nadawane zarówno osobom żyjącym jak i pośmiertnie, m.in. rodzinom nowozelandzkim, które zaopiekowały się dziećmi wyprowadzonymi z ZSRR wraz z Armią Andersa. Przyznawane będzie również politykom, którzy wspierali rząd RP na uchodźstwie oraz opozycję w PRL w latach 1939–1989.

Jest to klucz do zgłębiania naszej historii – powiedział senator prof. Jan Żaryn, inicjator projektu.

Wdzięczność to dobry klucz do prowadzenia polskiej polityki historycznej na terenach szeroko pojętego Zachodu. Jest to klucz, który z jednej strony otwiera rozpoznanie naszej historii i naszych dziejów, a z drugiej strony jest kluczem – mam nadzieję – pozytywnie odbieranym przez środowiska polonijne i tych, którzy zostaną obdarowani konkretnym odznaczeniem nadawanym przez prezydenta RP. Jako inicjator, liczę na to, że wiele wniosków wpłynie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wskazał prof. Jan Żaryn.

Wnioski o nadanie Krzyża Zachodniego ma kierować do prezydenta minister spraw zagranicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii prezesa IPN, a także z inicjatywy stowarzyszeń kombatanckich, organizacji społecznych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz prywatnych.

 

RIRM

drukuj