fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Prezydent podpisał nowelę ustawy o budownictwie mieszkaniowym

W  środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustawy związaną z Narodowym Programem Mieszkaniowym. W ciągu 10 lat powstanie 30 tys. nowych mieszkań. Zmiany pozwolą na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Narodowy Program Mieszkaniowy jest oparty na trzech filarach: na dostępnym budownictwie na wynajem na gruntach Skarbu Państwa, na wsparciu systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz na społecznym budownictwie czynszowym. Nowela ustawy ma na celu ułatwienie inwestorom realizacji przedsięwzięć poprzez dopuszczenie możliwości finansowania budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Ponadto umożliwiono finansowanie budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, tj. pomieszczenia rekreacyjne czy ambulatoryjne, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb osób starszych w kontekście mieszkaniowej polityki senioralnej. W ustawie podwyższono także limity dochodowe uprawniające do najmu lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji na poziomie nie niższym niż 10 proc. Szczególnie ważną zmianą jest przyjęcie bardziej elastycznych zasad w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych. Między innymi zrezygnowano z obowiązku podwyższania stawki czynszu w przypadku niewielkiej nadwyżki uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe dochodów. Nowe rozwiązania przyczynią się także do zwiększenia zainteresowania udziałem w programie inwestorów.

TV Trwam News/RIRM

drukuj