fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent: Oby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był owocny i przebiegał bez zakłóceń

Serdecznie pozdrawiam całą społeczność akademicką w Polsce; życzę państwu, by nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń – napisał prezydent Andrzej Duda w przesłaniu z okazji inauguracji roku akademickiego.

Przesłanie prezydenta zostało opublikowane w czwartek na stronie prezydenckiej kancelarii.

„Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2021/2022 serdecznie pozdrawiam całą społeczność akademicką w Polsce. Życzę państwu, aby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń” – napisał Andrzej Duda.

Prezydent zauważył, że po ponad roku trudnych doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa przekonaliśmy się jeszcze bardziej, jak wielką wartością jest możliwość osobistego spotkania i bezpośredniej rozmowy. Jak wskazywał, niewątpliwie jest to również ważny aspekt w życiu wspólnoty akademickiej, której dalsze funkcjonowanie wyłącznie w formule zdalnego nauczania trudno sobie wyobrazić.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że „w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uniwersytetów, akademii, politechnik oraz szkół wyższych na nowo zagoszczą studenci”. Jak podkreślił, uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci.

„Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności – to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu” – czytamy w liście.

„W murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzeń dyskusji. Uczelnie zajmują wyjątkowe miejsce wśród instytucji publicznych również dlatego, że właśnie podczas studiów w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi” – zaznaczył prezydent.

Stąd – jak zauważył – „tak ważnym elementem życia akademickiego jest otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty, w której poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności oraz społeczne czy nawet polityczne zaangażowanie łączą się z właściwym naukowej refleksji zachowaniem poznawczego i emocjonalnego dystansu”.

Zdaniem prezydenta „wymaga to od wszystkich ludzi nauki wielkiego poczucia odpowiedzialności, ale również mądrej i przemyślanej polityki państwa służącej temu, aby uczelnie mogły jak najlepiej wypełniać swoje zadania”.

„Dlatego jako Prezydent Rzeczypospolitej z uwagą śledzę debatę na temat przyszłości badań naukowych i studiów wyższych w Polsce. Ostatnie lata przyniosły w tym względzie istotne zmiany. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tak złożonym i wrażliwym systemie, jakim jest nauka i szkolnictwo wyższe, nawet najlepsze rozwiązania muszą być przedmiotem nieustannej refleksji” – napisał Andrzej Duda.

Podkreślił również, że liczy na to, że „zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych, a płynące z niej wnioski i zebrane doświadczenia pozwolą określić kierunki dalszego rozwoju polskiej nauki”.

„U progu nowego roku akademickiego raz jeszcze życzę wszystkim państwu wielu sukcesów i satysfakcji. Niech ten rok będzie dla państwa – zgodnie z przyjętą maksymą – prawdziwie dobry, szczęśliwy, sprzyjający oraz pomyślny. Niech będzie też rokiem nowych perspektyw dla wszystkich polskich uczelni, placówek naukowych i ludzi nauki” – zakończył swój list prezydent.

PAP

drukuj