Prezydent Litwy: współpraca z Polską jest bardzo owocna

Stosunkom polsko-litewskim usiłuje się nadać negatywny wydźwięk, ale współpraca obu krajów „jest bardzo owocna” – podkreśliła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite w wywiadzie dla tygodnika „Veidas”.

Wymieniając przykłady współpracy Polski i Litwy, litewska prezydent wskazała realizację wspólnych projektów strategicznych: zakończenie budowy mostu elektroenergetycznego, budowę szybkiej kolei „Rail Baltica” oraz podjęte przygotowania do budowy łącza gazowego.

W ocenie Dalii Grybauskaite Litwa i Polska mają zbieżne cele również w dziedzinie bezpieczeństwa.

– Podczas szczytu NATO, który odbędzie się w przyszłym roku w Warszawie, wspólnie będziemy dążyli do zapewnienia długoterminowego rozmieszczenia sił NATO w regionie, stałej aktualizacji planów obronnych oraz stosowania innych środków odstraszających – powiedziała prezydent Litwy.

Do najważniejszych zadań w relacjach polsko-litewskich głowa państwa litewskiego zaliczyła „odżegnanie się od nieodpowiedzialnych, lokalnych polityków i wrogich sił zewnętrznych, które usiłują nas skłócić”.

Dodała, że powinniśmy nadal wzmacniać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, energetyki i gospodarki oraz opierać nasze stosunki na wzajemnym zaufaniu i korzyściach.

PAP/RIRM

drukuj