fot. PAP

Sześć nowych miast na mapie Polski

Od dziś na mapie Polski pojawiło się sześć nowych miast – poinformowało inisterstwo Administracji i Cyfryzacji. Są wśród nich Mrozy (powiat miński, woj. mazowieckie), Czarna Woda (powiat starogardzki, woj. pomorskie), czy Zaklików (powiat stalowowolski, woj. podkarpackie). Miejscowości te, a także Modliborzyce (powiat janowski, woj. lubelskie), Dobrzyca (powiat pleszewski, woj. wielkopolskie) oraz Stepnica (powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie), uzyskały status miasta na mocy rozporządzenia rządu z 30 lipca 2013 roku.

Uprawnieniem rządu jest nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalenie jego granic. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

Rozporządzenie w sprawie przyznania praw miejskich może być wydane na wniosek zainteresowanej rady gminy, uzupełniony o uzasadnienie, opis konsultacji społecznych, mapy oraz opinię wojewody. Władze miejscowości czy gminy, która chce zmienić swój status na miejski, muszą zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do ministerstwa odpowiedzialnego za administrację.

O przyznaniu praw miejskich decyduje spełnienie kilku kryteriów. O prawa miejskie mogą starać się miejscowości, które mają zwartą zabudowę przestrzenną i odpowiednią infrastrukturę techniczną – kanalizację, oczyszczalnię ścieków, wodociągi, placówki oświatowe i kulturalne. Miejscowości te powinny liczyć powyżej 2 tys. mieszkańców, zatrudnionych w większości poza rolnictwem.

Dodatkowym argumentem jest posiadanie praw miejskich w przeszłości. Aby miejscowość mogła stać się miastem, rada gminy powinna przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców. Potem do 31 marca musi złożyć za pośrednictwem wojewody wniosek do ministra, w którego gestii jest administracja.

Następnie minister występuje z rekomendacją do rządu, która rozpatruje wszystkie wnioski najpóźniej do 31 lipca i wydaje rozporządzenie. Zmiany formalne związane z uzyskaniem statusu miasta nie są znaczne. Wójt miejscowości stanie się burmistrzem, a rada gminy przekształci się w radę miasta.

PAP

drukuj