fot. twitter.com

Prezydent: Kluczem do bezpieczeństwa na świecie jest przestrzeganie prawa międzynarodowego

Kluczem do politycznego bezpieczeństwa Polski, a szerzej do bezpieczeństwa całej społeczności międzynarodowej, jest stabilność relacji międzypaństwowych i przestrzeganie prawa międzynarodowego – powiedział prezydent Andrzej Duda do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce.

W środę wieczorem prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda spotkali się z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Polsce.

Prezydent Duda zwracając się do dyplomatów podkreślił, że jest to jego piąte i ostatnie spotkanie noworoczne z korpusem dyplomatycznym w mijającej kadencji jego urzędowania. Dlatego – jak wyjaśnił – w swoim wystąpieniu chce przedstawić „szerszą refleksję” nad tym, co udało się Polsce osiągnąć w ciągu ostatnich pięciu lat, a także nad wyzwaniami, jakie przed nią stoją.

„Polska opiera swoją politykę zagraniczną na fundamentalnych zasadach zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz innych międzynarodowych traktatach, które stanowią ramy pokoju i globalnej stabilności” – podkreślił prezydent Duda.

Zapewnił wysłanników państw, że nasz kraj pragnie rozwijać bliskie i partnerskie relacje ze wszystkimi krajami.

„Wynika to z głębokiego przeświadczenia, że wspólnie możemy rozwiązywać problemy niejednokrotnie przekraczające możliwości pojedynczych państw, przyczyniając się do większego bezpieczeństwa i dobrobytu naszych obywateli” – wyjaśnił.

Zdaniem prezydenta „kluczem” do politycznego bezpieczeństwa Polski, a szerzej, „do bezpieczeństwa całej społeczności międzynarodowej”, jest stabilność relacji międzypaństwowych, „najpełniej zagwarantowana poprzez przestrzeganie prawa międzynarodowego”.

Andrzej Duda ocenił też, że bezpieczeństwo Polski w wymiarze militarnym wymaga dalszych działań na rzecz wzrostu polskich zdolności obronnych oraz siły sojuszy, w których Polska funkcjonuje. Natomiast bezpieczeństwo w sensie ekonomicznym oznacza dalszy dynamiczny rozwój gospodarki, aktywność w ramach Unii Europejskiej, dywersyfikację kierunków naszego handlu i współpracy gospodarczej, a przede wszystkim zróżnicowanie źródeł dostaw surowców niezbędnych dla naszej gospodarki.

„Nowym wyzwaniem jest bezpieczeństwo społeczne, do którego zaliczam zarówno troskę o spójność społeczną w wymiarze gospodarczym, niwelowanie drastycznych nierówności dochodowych, równość szans i zrównoważony rozwój terytorialny, ale także troskę o zachowanie środowiska naturalnego przed negatywnymi zmianami i zaburzeniami oraz utratą zasobów naturalnych” – dodał prezydent.

PAP

drukuj