Prezydent do mniejszości narodowych i etnicznych: jesteście tutaj u siebie

Jesteście tutaj u siebie, mieszkacie na ziemi, która była w posiadaniu waszych pradziadów, dziadów, ojców – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych. Dodał, że mogą oni budować dobry wizerunek Polski za granicą.

Prezydent przyznał, że niektóre z tych osób mogą mieć poczucie, że mają „dwie ojczyzny” – w kraju i poza granicami Polski, gdzie mieszka część ich rodzin.

Jesteście tutaj u siebie, mieszkacie na ziemi, która była w posiadaniu waszych pradziadów, dziadów, ojców. A dzisiaj to wy jesteście tą cząstką waszej rodziny, która nadal tutaj żyje – powiedział.

Podkreślił, że wielu Polaków zdecydowało się pozostać na swojej ojcowiźnie i tworzyć „wielką część polskiej wspólnoty”. „Polskiej, bo wspólnoty obywateli polskich” – dodał.

Zaznaczył, że wielu krewnych tych osób zginęło, broniąc niepodległości i wolności Polski.

– Dlatego właśnie trzeba wzywać do jedności, dlatego trzeba wzywać przede wszystkim do wzajemnego szacunku. Szacunku również dla pewnej odrębności kulturowej, bo tych odrębności kulturowych w dziejach naszego kraju było mnóstwo i one budowały naszą kulturę, którą dzisiaj szeroko nazywamy kulturą polską. Kulturą polską, bo ona jest w Polsce i składa się z wielu różnorodności, które wzajemnie się przeplatały – mówił.

Prezydent powiedział, że chciałby, aby osoby te były „ambasadorami Polski” i budowały jej dobry wizerunek zagranicą.

Dziękujemy za wkład w rozwój naszego kraju, który od pokoleń państwo wnosicie i chcę powiedzieć: Rzeczpospolita jest wam, jako obywatelom i pokoleniom waszych rodzin, ogromnie wdzięczna, bo wiele wspólnej krwi wsiąkło w tą ziemię po to, żeby Polska mogła istnieć i ona jest nasza wspólna – powiedział prezydent.

PAP/RIRM

drukuj