Prezydent do ambasadorów: obywatele potrzebują bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa i świadomość uczestnictwa we wspólnocie jest tym, czego oczekują obywatele – powiedział w środę prezydent Andrzej Duda na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym. Mówił, też o potrzebie reformy UE i utrzymaniu dynamiki relacji transatlantyckich.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił podczas spotkania z ambasadorami w Pałacu Prezydenckim, że dołoży wszelkich starań, aby w najbliższym roku Polska była źródłem bezpieczeństwa i aktywnym rzecznikiem budowania wspólnoty na arenie międzynarodowej.

Zwrócił się też o poparcie dla Polski w jej staraniach o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.

Jak mówił prezydent, w zakresie polityki bezpieczeństwa najistotniejsze znaczenie ma dla Polski implementacja wszystkich decyzji szczytu NATO w Warszawie w ich pełnym wymiarze: wojskowym i politycznym.

***

Całe wystąpienie Prezydenta RP na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie,

Wasze Ekscelencje,

Dostojni Goście

Serdecznie dziękuję za życzenia od Jego Ekscelencji Nuncjusza Apostolskiego, wygłoszone w imieniu Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce. Cieszę się, że nowy, 2017 rok mogę dziś przywitać w gronie osób, które odpowiadają za współpracę polityczną reprezentowanych przez siebie państw z moim krajem. Tym bardziej, że ubiegły rok był dla mnie – i wierzę, że dla Państwa również – czasem bardzo wytężonej pracy na polu polityki zagranicznej. Dziś wspólnie możemy ten rok podsumować i omówić plany na kolejny.

Szanowni Państwo,

Według przeprowadzonych niedawno w Polsce badań opinii publicznej, pośród kilku najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2016 roku, moi Rodacy wskazali dwa o charakterze międzynarodowym: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie połączone z wizytą Papieża Franciszka w Polsce oraz Szczyt NATO w Warszawie. To pokazuje, że polityka zagraniczna cieszy się zainteresowaniem obywateli mojego kraju. Mam dziś szczególną satysfakcję, że w imieniu Polski mogłem pełnić rolę gospodarza tych wydarzeń. Zwłaszcza, że w powszechnym odbiorze społecznym, jak również zainteresowanych stron, zakończyły się one sukcesem.

Wspomniane wydarzenia można także ująć w sposób symboliczny, jako wyznaczniki działań, które należy podjąć na arenie międzynarodowej w rozpoczynającym się roku. Z jednej strony, Światowe Dni Młodzieży to tworzenie WSPÓLNOTY poprzez szacunek, dialog i współpracę reprezentantów różnych narodów w oparciu o podobne wartości. Z drugiej strony, Szczyt NATO w Warszawie to wyraz dążenia do budowy BEZPIECZEŃSTWA i POKOJU w przestrzeni euroatlantyckiej.

Właśnie tym dwóm kierunkom chciałbym podporządkować moją politykę zagraniczną w 2017 roku. Jestem głęboko przekonany, że poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość uczestnictwa we wspólnocie jest tym, czego potrzebują i oczekują nasi obywatele.

Szanowni Państwo,

Wszyscy widzimy, jak niespokojny jest dzisiejszy świat. Wejście w Nowy Rok przyćmiły tragiczne w skutkach, brutalne zamachy terrorystyczne. Nasze narody żyją w cieniu konfliktów zbrojnych oraz silnych napięć politycznych pomiędzy państwami. Stan ten rodzi pokusę partykularyzmu i działań jednostronnych, które jedynie pogłębiają podziały w społeczności międzynarodowej. Dlatego jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dołożę wszelkich starań, aby w najbliższym roku mój kraj był źródłem bezpieczeństwa i aktywnym rzecznikiem budowania wspólnoty na arenie międzynarodowej.

W zakresie polityki bezpieczeństwa najistotniejsze znaczenie ma dla nas implementacja wszystkich decyzji szczytu NATO w Warszawie w ich pełnym wymiarze: tak wojskowym, jak i politycznym.

To zatem nie tylko kolektywna obrona i ustanowienie wzmocnionej, wysuniętej obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance. To również nieustanna gotowość do dialogu, a także współpraca z partnerami NATO spoza Sojuszu. Szczególne znaczenie ma dla nas współpraca w basenie Morza Bałtyckiego oraz na Wschodzie. Pamiętajmy, że na tym ostatnim obszarze kwestia bezpieczeństwa jest nie tyle kwestią potencjalnych zagrożeń, ile realnego konfliktu. Dlatego też moja polityka wschodnia będzie przede wszystkim koncentrowała się na działaniach na rzecz stabilności i bezpieczeństwa w tym regionie, poprzez wzmocnioną współpracę z naszymi sąsiadami.

Bardzo istotnym dorobkiem politycznym lipcowego Szczytu Sojuszu jest Deklaracja Warszawska NATO-UE. Rozumiejąc odmienny charakter obu organizacji, należy dążyć do stworzenia efektywnego mechanizmu podziału zadań, który będzie prowadził do synergii wysiłków podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa. Żyjemy w takich czasach, że dla każdego mwystarczy pracy. Potrzeba bezpieczeństwa to zaś podstawowa potrzeba obywateli państw członkowskich, którzy oczekują, że przynależność do Unii Europejskiej oraz NATO będzie jego gwarancją. Dlatego decyzje podejmowane w ramach tych organizacji muszą zawsze wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, a nie je osłabiać. Chciałbym podkreślić, że uwaga ta dotyczy również kwestii masowych migracji na kontynent europejski.

Działania na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa nie okażą się jednak skuteczne, jeśli nie będą koordynowane na poziomie globalnym. Polska prowadzi obecnie kampanię na rzecz niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
w kadencji 2018-19. Chcemy być aktywnym uczestnikiem globalnych starań na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Jeszcze raz, z tego miejsca zwracam się do Państwa krajów o poparcie dla Polski w jej staraniach o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa.

Szanowni Państwo,

Wspólnotę pomiędzy narodami i państwami Polska chce rozwijać na dwóch płaszczyznach: politycznej i gospodarczej. Będziemy ją budować w oparciu o trzy kręgi koncentryczne: regionu, kontynentu oraz świata. Kręgi te nie są wobec siebie przeciwstawne. Odwrotnie – powinny się wzajemnie uzupełniać.

Odnosząc się do naszego regionu, chciałbym, aby w 2017 roku umocniła się współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także okrzepła inicjatywa współpracy państw „Trójmorza”. Zależy mi, aby w obszarze położonym pomiędzy Morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym intensywniej rozwijały się połączenia infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu. Dynamizacja tej współpracy będzie celem II Szczytu państw Trójmorza, który chcę zorganizować w Polsce w początkach lipca 2017 roku.

Jeżeli chodzi o Europę, będę konsekwentnie wspierał działania zmierzające do rozwiązania problemów, z którymi zmaga się obecnie nasz kontynent. Zależy mi, żeby Europa, która w tym roku przejdzie przez proces wyborczy w wielu państwach, osiągnęła poziom stabilności wewnętrznej umożliwiający podjęcie wspólnego wysiłku reformy Unii Europejskiej. Reformy, która przywróci Unii zaufanie jej obywateli. Potrzebujemy dziś refleksji na temat zasad integracji europejskiej. Tak, aby odnaleźć równowagę pomiędzy utrzymaniem jedności UE, a społeczną potrzebą wpływu na bieg europejskich spraw.

W zakresie aktywności globalnej, zależy nam na utrzymaniu wysokiej dynamiki relacji transatlantyckich, we współpracy z nową administracją amerykańską. Więź transatlantycka przynosi bowiem wymierne korzyści partnerom po obu stronach Oceanu.

Jednocześnie chcemy zintensyfikować relacje gospodarcze z naszymi zagranicznymi partnerami. Jako głowie polskiego państwa bardzo zależy mi, aby kontakty na najwyższym szczeblu uruchamiały i pogłębiały współpracę inwestycyjną. Dlatego w najbliższych latach chcę odwiedzić zwłaszcza te kraje, w których Polska była zbyt mało aktywna w zakresie relacji gospodarczych. Tak, abyśmy mogli poznać swój potencjał oraz odkryć nowe możliwości działania. W szczególnym stopniu zależy mi na współpracy w obszarze innowacyjności, której nośnikiem są dziś często młode, kreatywne przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo,

Jako Prezydent RP chciałbym również podkreślić moją nieustającą troskę o Polaków za granicą i polskie dziedzictwo kulturowe tam się znajdujące. Podczas każdej oficjalnej wizyty zagranicznej spotykam się z moimi Rodakami, którzy są rozsiani po całym świecie. Staram się również odwiedzać miejsca ważne dla polskiej historii i kultury. Bardzo zależy mi, aby w każdym z Państwa krajów udało się wypracować mechanizmy gwarantujące godne i spokojne życie mieszkających tam Polaków, a także ochronę polskiego dziedzictwa. Jedną z miar serdeczności w relacjach międzynarodowych jest bowiem troska o sytuację przedstawicieli różnych narodowości żyjących na terenie danego kraju.

Wasze Ekscelencje,

Dostojni i Szanowni Goście,

Chcę życzyć Państwu, aby nowy rok 2017 był dla nas pomyślny i przyniósł sukcesy w budowie świata opartego na wspólnocie  oraz bezpieczeństwie. Obyśmy potrafili pokazać, że polityka międzynarodowa to nie realizacja ambicji przywódców, ale wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom naszych obywateli.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Prezydent.pl/PAP/RIRM

 


GALERIA: Spotkanie Noworoczne Pary Prezydenckiej z Korpusem Dyplomatycznym fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

drukuj

Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl