fot. flickr.com

Prezydent A. Duda: Inicjatywy lokalne mają coraz większy wpływ na rozwój Polski

Inicjatywy lokalne i regionalne podejmowane na różnych poziomach samorządu terytorialnego mają coraz większy wpływ na tempo rozwoju cywilizacyjnego Polski – napisał w liście skierowanym do uczestników Ogólnopolskiego Forum Samorządów prezydent RP Andrzej Duda.

Forum odbywa się w sobotę w podrzeszowskiej Jasionce (podkarpackie).

W odczytanym przez zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchę liście prezydent napisał, że dzięki odtworzeniu, po czasach komunizmu, struktur samorządowych oraz nowemu podziałowi administracyjnemu zmienił się obraz kraju.

„Polska stała się samorządną Rzecząpospolitą, tak jak postulowali uczestnicy pierwszego krajowego zjazdu NSZZ +Solidarność+ w gdańskiej hali Olivia w październiku 1981 roku. W samorządnej Rzeczypospolitej wzmocnieniu uległy więzi społeczne, a Polacy mogli dobrze wykorzystać szansę modernizacji i rozwoju związaną z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej” – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że w gminach, powiatach i miastach, które zyskały możliwość decydowania o swoich sprawach, wykonana została ogromna praca.

„Inicjatywy lokalne i regionalne podejmowane na różnych poziomach samorządu terytorialnego mają coraz większy wpływ na tempo rozwoju cywilizacyjnego Polski” – uważa prezydent.

W liście Andrzej Duda wyraził przekonanie, że samorządność jest jedną z największych wartości społecznych, bez której sukces Polski w Europie i świecie byłby o wiele trudniejsze.

„O ile w ogóle możliwy” – dodał.

Prezydent podziękował również samorządowcom za liczne spotkania i rozmowy, dzięki którym – jak napisał – mógł lepiej poznać ich problemy.

„Owocem tych spotkań są również podejmowane przeze mnie również inicjatywy ustawodawcze. Jedną z nich jest projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, który skierowałem do marszałka Sejmu w listopadzie ub.r.” – przypomniał prezydent.

Zdaniem Andrzeja Dudy proponowane w projekcie centra zapewnią bardziej powszechny dostęp do usług społecznych „rozumianych nie tylko jako pomoc społeczna dla najsłabszych, ale jako zespół działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych ogółu mieszkańców”.

Prezydent podziękował również wszystkim, którzy włączyli się w proces przygotowania tego projektu ustawy.

Głównymi tematami III Ogólnopolskiego Forum Samorządów są m.in. polityka spójności i przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

PAP/RIRM

drukuj