PAP/Tomasz Waszczuk

Premier złożył kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny w Olsztynie

Premier Mateusz Morawiecki złożył w piątek kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny na pl. Solidarności w Olsztynie. Monument upamiętnia wszystkich tych, którzy poświęcili życie lub zdrowie dla idei wolnej Polski.

Szef rządu złożył wieniec pod pomnikiem na zakończenie piątkowej wizyty w Olsztynie, po spotkaniu z mieszkańcami miasta w siedzibie warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego.

Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszył m.in. szef gabinetu premiera Marek Suski, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i miejscowi parlamentarzyści PiS. Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości wzięło udział ok. stu mieszkańców Olsztyna.

Podczas składania wieńca przez premiera jeden z mężczyzn stojących w tłumie krzyczał „wolne sądy” i „konstytucja”. Inni uczestnicy zaczęli wtedy skandować „Mateusz” i „dziękujemy”, a potem odśpiewali razem z premierem polski hymn. Po uroczystości Mateusz Morawiecki podszedł do zebranych na pl. Solidarności mieszkańców, którzy witali się z nim i robili wspólne zdjęcia.

Pomnik Wolności Ojczyzny odsłonięto w 2003 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Patria, zrzeszającego osoby represjonowane w stanie wojennym. Ma upamiętniać wszystkich tych, którzy poświęcili życie lub zdrowie dla idei wolnej i niepodległej Polski.

Na ponad 4-metrowej bryle z nieoszlifowanego czerwonego granitu umieszczone jest godło Polski – orzeł wykonany z białego marmuru, a także tablica z mottem „Bóg. Honor. Ojczyzna”.

Pomnik został ufundowany ze sprzedaży cegiełek i środków przekazanych przez organizacje pozarządowe. W skład społecznego komitetu jego budowy weszli m.in. przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Miłośników Wołynia i Podola, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Akcji Katolickiej i NSZZ „Solidarność”. Autorem projektu pomnika był olsztyński artysta plastyk Janusz Wierzyński.

 

PAP/RIRM

drukuj