Prawie 4 mln dzieci objętych programem „Rodzina 500 plus”

Pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” trafiają do 57 proc. wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia. To oznacza 3,91 mln dzieci objętych świadczeniem. Przewidywane skutki programu to zmniejszenie skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych o 94 proc.

Według raportu „Przewidywane skutki społeczne 500 plus: ubóstwo i rynek pracy” polskiego oddziału Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu – przed wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus” 11,9 proc. dzieci żyło w skrajnym ubóstwie. Ten sam raport przewiduje, że dzięki programowi wskaźnik ten spadnie do 0,7 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że do końca 2016 r. o 14 proc. spadła liczba dzieci korzystających z finansowanego przez państwo z programu dożywiania. W 2015 r. było to ponad 900 tys. dzieci, rok później ok. 800 tys.

Mniej rodzin wielodzietnych korzysta z pomocy społecznej. W 2016 r. było to ok. 130 tys. rodzin wobec ok. 150 tys. w 2015 r. Z „500 plus” korzysta 375,9 tys. rodzin wielodzietnych. Wszystkich rodzin w programie jest 2,6 mln.

120,9 tys. rodzin uczestniczących w programie ma dziecko z niepełnosprawnością. 724 tys. to rodziny z tylko jednym dzieckiem. Kryterium dochodu rodziny uwzględniono w przypadku ponad półtora miliona dzieci.

Najczęściej ze wsparcia państwa korzystają dzieci mieszkające na wsiach – 64 proc. z nich. W miastach – co drugie. W gminach wiejsko-miejskich ten wskaźnik wynosi 59 proc. Najwięcej dzieci otrzymuje świadczenia w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

Z danych GUS wynika, że w styczniu i lutym br. urodziło się o 5,5 tys. dzieci więcej niż w tym samym okresie roku 2016. W okresie sierpień 2016 r. – luty 2017 r. w każdym miesiącu rodziło się więcej dzieci niż w poprzednim. To pierwsza taka sytuacja od ośmiu lat.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotychczas według danych MRPiPS w ramach programu do rodzin trafiło 24,9 mld zł.

PAP/RIRM

drukuj