Prace nad raportem z audytu w JSW już na ukończeniu

Działania nad raportem z rozpoczętego w lutym br. audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) są na ukończeniu. Z informacji przedstawicieli Ministerstwa Energii wynika, że opinia publiczna powinna poznać wnioski z raportu jeszcze w lipcu.

Ekspercki audyt w trzech spółkach węglowych został zlecony przez resort energii. Na czele zespołów audytowych stanęli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a w ich skład weszli eksperci związani z branżą węglową. W marcu minister Krzysztof Tchórzewski zaprezentował wnioski z audytu w Kompanii Węglowej (obecnie jej działanie kontynuuje Polska Grupa Górnicza), a w maju – z audytu w Katowickim Holdingu Węglowym. Jastrzębska Spółka Węglowa to jedyna audytowana spółka, gdzie raport audytorów nie został jeszcze upubliczniony. Ma to jednak nastąpić w najbliższych tygodniach.

– Zespół audytowy uzupełnia obecnie zapisy raportu z audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wnioski z raportu powinny być opublikowane przed końcem lipca – poinformował dziś wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Przed oficjalną prezentacją wniosków przedstawiciele resortu nie chcą odnosić się do treści raportu. Nie został on również dotąd przekazany zarządowi spółki.

– Na razie nie znamy wyników audytu, trudno nam więc odnosić się do nich – powiedziała rzecznik JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Rzecznik zapewniła, że spółka ściśle współpracowała z audytorami, przekazując wszystkie dokumenty i dane finansowe, potrzebne do przeprowadzenia pogłębionej analizy sytuacji firmy. Przypomniała, że JSW jest w trakcie finalizowania prac nad szeroko zakrojonym programem restrukturyzacji.

Do projektu raportu z audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej dotarła „Gazeta Polska Codziennie”, która napisała dziś, że „w latach 2011–2015 ze spółki wyprowadzono setki milionów złotych na usługi doradcze oraz ekspertyzy prawne i techniczne”.

Z przytoczonych przez gazetę danych wynika, że np. wydatki na usługi prawne w JSW w latach 2012-2014 wzrosły 16-krotnie wobec wydatków na te cele w latach 2005-2007, a koszty doradztwa 19-krotnie; koszt ekspertyz wzrósł 1654 razy, a ogólnie koszty doradztwa, usług prawnych, opracowań naukowo-badawczych, consultingu, PR-u, promocji, reklamy, sponsoringu itp. wzrosły z 23 mln zł w latach 2005–2007 do 171 mln zł w latach 2012–2014.

Jak informowało w marcu tego roku Ministerstwo Energii, prowadzony w trzech śląskich spółkach węglowych audyt służył m.in. oszacowaniu oszczędności w prowadzeniu tych spółek oraz ocenie możliwości organizacyjnych i technicznych, które pozwolą zmniejszyć koszty ich funkcjonowania. Górnicze firmy realizują obecnie programy naprawcze związane z kryzysem na rynku węgla i najniższymi od wielu lat cenami tego surowca.

W Kompanii Węglowej zespół audytowy liczył 17 osób, a na jego czele stał senator PiS-u Adam Gawęda. W JSW powołany przez radę nadzorczą zespół tworzyło 12 osób, a przewodniczy mu poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Matusiak. W KHW kierowany przez senatora PiS-u Wojciecha Piechę zespół składał się z 13 osób. We wszystkich spółkach audytorzy pracowali społecznie.

Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje obecnie program restrukturyzacji, m.in. rozmawia z instytucjami finansowymi, które objęły jej obligacje. W końcu czerwca ustalono, że czas na uzgodnienie przez JSW i obligatariuszy warunków restrukturyzacji i zawarcie umowy restrukturyzacyjnej został przedłużony do 29 lipca. Ustalono także harmonogram czynności, które ma podjąć JSW w związku z procesem restrukturyzacji w okresie do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej.

Trwają także przygotowania do przekazania majątku kopalni Jas-Mos (część kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Równolegle Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje działania zmierzające do sprzedaży wybranych aktywów z grupy kapitałowej – w poniedziałek zawarła z PGNiG Termika przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) za ponad 371,8 mln zł. Wcześniej ten sam partner kupił już od JSW spółkę ciepłowniczą PEC. W ubiegłym tygodniu JSW zawarła też z Agencją Rozwoju Przemysłu i Towarzystwem Finansowym Silesia porozumienie dotyczące sprzedaży Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Strony ustaliły cenę zakupu koksowni na 350 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj