fot. PAP/EPA

Praca częścią planu miłości Boga

Praca jest podstawowym elementem godności osoby ludzkiej i czyni nas podobnymi do Boga – powiedział Ojciec Św. Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie.

W katechezie papież Franciszek nawiązał do obchodzonego dziś Święta św. Józefa rzemieślnika, patrona ludzi pracujących oraz rozpoczynającego się miesiąca tradycyjnie poświęconego Matce Bożej.

Ojciec Święty przypomniał, że  Jezus przyszedł na świat w świętej Rodzinie, ucząc się rzemiosła od św. Józefa, dzieląc z nim ciężar pracy, zaangażowanie, zmęczenie i satysfakcję, a także codzienne trudności.

To przypomina nam o godności i ważności pracy – dodał Franciszek.

Praca jest częścią planu miłości Boga. Jesteśmy powołani do pielęgnowania i strzeżenia wszystkich dóbr stworzenia i w ten sposób uczestniczymy w dziele stworzenia! Praca jest kluczowym elementem godności osoby. By posłużyć się obrazem, praca „namaszcza” nas godnością, napełnia nas godnością; czyni nas podobnymi do Boga, który pracował i pracuje, nieustannie działa – powiedział papież Franciszek.

Ojciec Św. prosił też, aby  bracia i siostry w wierze oraz wszyscy ludzie dobrej woli zdecydowanie sprzeciwili się handlowi osobami, w ramach którego znajduje się „praca niewolnicza.” Papież przypomniał też o znaczeniu modlitwy różańcowej.

Podkreślał, że rozważając „Zdrowaś Maryjo” jesteśmy prowadzeni do  kontemplowania tajemnic Jezusa, do rozważania głównych chwil Jego życia, aby był On w centrum naszych myśli, naszej uwagi i naszego działania.

Na zakończenie Franciszek pozdrowił również Polaków.

Dzisiaj, w drugą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, szczególnie witam przybyłych na audiencję Polaków. Pozdrawiam liczną pielgrzymkę z diecezji kaliskiej i grupę z sanktuarium z Pólka. Pozdrawiam kleryków i ich moderatorów z seminariów duchownych w Pelplinie i w Białymstoku. Niech wasze życie przenika przykład wiary, miłości i odwaga apostolska Jana Pawła II. W modlitwie wypraszam dla was wszystkich, dla Kościoła i całej Polski, opiekę Matki Bożej i potrzebne dary Bożej Opatrzności. Z serca wam błogosławię – mówił Ojciec Święty.

RIRM

drukuj