Powiatowy szpital w Pszczynie bez umowy z NFZ

Brak odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek, zamknięcie drogi ewakuacyjnej oraz niewystarczające wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Szczególnie te powody stały się przyczyną wypowiedzenia w całości umowy powiatowemu szpitalowi w Pszczynie przez Śląski Oddział Wojewódzkiego NFZ. Zagrożone było zdrowie i życie pacjentów – argumentuje dyrektor oddziału.

Poważne uchybienia w szpitalu w Pszczynie wykazała kontrola NFZ przeprowadzona już w 2016 r. Wówczas nałożono na placówkę karę wynoszącą ponad 1 milion zł. Ponowna kontrola na przełomie maja i czerwca 2017 r. wykazała, że szpital nie wykonał części istotnych zaleceń.

– Oddział zabezpieczał tylko jeden lekarz specjalista. To w świetle przepisów jest niedopuszczalne, ponieważ nie było zabezpieczenia opieki lekarskiej dla dwóch stanowisk – intensywnej terapii noworodka, jak również jednego stanowiska opieki ciągłej i pośredniej noworodka – wskazuje Tomasz Mucha, naczelnik wydziału kontroli Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Podobna sytuacja panowała na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie jeden specjalista zabezpieczał pracę całego oddziału, a drugi – stanowiska znieczulenia ogólnego dla całego szpitala. To jednak nie jedyne uchybienia tej placówki medycznej.

– Brakuje personelu, lekarzy i pielęgniarek. Za pielęgniarki pracują ratownicy medyczni. Szpital nie spełnia warunków lokalowych, brakuje drogi ewakuacyjnej – podkreśla Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Powiatowy szpital w Pszczynie prowadzony był przez Centrum Dializa. Pomimo wielokrotnych próśb przez osiem kolejnych miesięcy sytuacja się nie poprawiła. W opinii Centrum zarzuty te nie są jednak podstawą do podjęcia tego typu działań.

– Uważamy, że wyniki pokontrolne i zarzuty, które były w tych wnioskach pokontrolnych formułowane nie dają podstaw do takich decyzji – mówi Witold Jajszczok, rzecznik spółki Centrum Dializa.

Decyzji o wypowiedzeniu umowy powiatowemu szpitalowi w Pszczynie, jaką podjął Śląski Oddział Wojewódzkiego NFZ, nie przysługuje odwołanie. Umowa przestaje obowiązywać 30 czerwca.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podkreśla, że mieszkańcy powiatu pszczyńskiego będą mogli korzystać ze świadczeń okolicznych placówek medycznych.

– Od 1 lipca przygotowaliśmy plan awaryjny. Mamy pełną dostępność do świadczeń w okolicach 25 km. To są głównie Tychy, Bielsko, Żory, wszystkie specjalistyczne poradnie. Ogłaszamy pomoc na nocną (świąteczną pomoc), żeby od pierwszego lipca była kontynuacja tej pomocy w mieście Pszczynie – akcentuje Jerzy Szafranowicz.

TV Trwam News/RIRM

drukuj