Posłowie PiS alarmują ws. PKP Energetyki

Prywatyzacja PKP Energetyka SA jest niezgodna z polskim prawem alarmują posłowie PiS. Dziś w Sejmie przedstawiciele rządu podejmowali kwestię sprzedaży spółki i niebezpieczeństw dla państwa polskiego, które mogą z niej wyniknąć.

PKP i zagraniczny fundusz CVC sfinalizowały w lipcu proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka SA i podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji.

Posłowie opozycji mieli jednak poważne wątpliwości, co do legalności takich działań.

– Ta spółka znalazła się na liście ministra obrony narodowej jako ważna, w zakresie spraw zarówno gospodarczych, jak i obronnych. PKP Energetyki nie można sprzedać. Ta sprzedaż jest z ewidentnym złamaniem prawa. To jest umowa wstępna i dopóki nie zatwierdzi jej walne zgromadzenie, czyli pani minister infrastruktury i rozwoju, dopóty ta umowa jest tylko wstępna i jest nieważna. Na pewno, po analizie tych przepisów prawnych, wynika jednoznacznie, że sprzedaż PKP Energetyki łamie zapisy ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji, prywatyzacji PKP – powiedział poseł Krzysztof Tchórzewski.

Poseł Andrzej Adamczyk zwrócił także uwagę, że nie jest to odosobniony przypadek i podjęcie decyzji o sprzedaży PKP Energetyki SA jest tylko jednym z przykładów szkodliwego działania rządu.

– Nas interesuje szkodliwa działalność polskiego rządu wobec podmiotów gospodarczych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo – w tym przypadku transportu kolejowego w Polsce. Jest to kolejny skandal. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, posłowie, zwoływali nadzwyczajne posiedzenia Komisji Infrastruktury. Wyrażaliśmy swoją dezaprobatę wobec takiej polityki wyprzedaży tych spółek, które mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa – nie tylko samego transportu kolejowego, ale i państwa. Niestety rząd konsekwentnie wyprzedaje majątek narodowy, nie bacząc na skutki tej wyprzedaży – podkreślił poseł Andrzej Adamczyk.

Spółka PKP Energetyka powstała w 2001 roku i posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Dostarcza energię elektryczną m.in. dla PKP Intercity i PKP Cargo. Zajmuje się także sprzedażą paliwa dla przewoźników kolejowych. Około 70 proc. sprzedawanej przez nią energii trafia do klientów nie kolejowych.

RIRM

drukuj