fot. Tomasz Strąg

Posłowie chcą uczcić 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej

„Sejm RP przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny (…) ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” – pierwsze czytanie uchwały odbyło się we wtorek na forum Komisji Kultury i Środków Przekazu.

„8 września 2017 roku przypada 300. rocznica Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski koronami papieża Klemensa XI. Po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie <<potopu szwedzkiego>> – 1 kwietnia 1656 roku – król Jan Kazimierz, składając śluby w katedrze lwowskiej, polecił Rzeczpospolitą opiece i obronie Matki Bożej, którą obrał za Królową Polski. Trzeba było czekać aż do roku 1717, aby dopełniło się królewskie ślubowanie. Decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono na koronację Madonny – jako pierwszej poza Rzymem – papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej” – przypominają autorzy projektu uchwały.

„Uroczystość koronacyjna zjednoczyła wszystkie stany i była ogólnonarodową manifestacją wiary. Akt uznający Maryję Królową Polski stał się punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się wolności oraz nadziei na duchowe odrodzenie. Wizerunek Bogurodzicy na Jasnej Górze – otaczany czcią od ponad 600 lat – jest jednym z najważniejszych religijnych i materialnych skarbów narodowych. Jasna Góra jako duchowa stolica Polski stanowi główny ośrodek tego kultu i pielgrzymowania na ziemi polskiej. Sejm RP, przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny – nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym – ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” – głosi tekst uchwały, której pierwsze czytanie odbyło się we wtorek na forum Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posłem sprawozdawcą uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Marki Bożej Częstochowskiej została przewodnicząca sejmowej komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbieta Kruk (PiS).

PAP/RIRM

drukuj