PAP/Mateusz Marek

Portugalia: Nieformalny Szczyt Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje premier M. Morawiecki 

W Portugalii rozpoczął się dziś dwudniowy szczyt społeczny unijnych liderów. Szefowie rządów będą rozmawiać na temat pandemii koronawirusa, walki z bezrobociem i zagrożeniem ze strony Rosji. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Przed wylotem do Porto, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że chce zaprezentować tam polski model społeczny i podjąć temat walki z protekcjonizmem. Szef rządu zaznaczył, że to polski model społeczny, który będzie prezentował na spotkaniu, doprowadził do zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej. W tym kontekście wskazywał na poziom bezrobocia w Polsce, który według danych Eurostatu jest najniższy w całej Unii Europejskiej.

– Bezrobocie, bieda, ubóstwo, wykluczenie – to są zmory III RP, zresztą dające się również odczuć w wielu innych państwach europejskich. My podjęliśmy próbę walki z tymi strasznymi plagami, które niszczą tkankę społeczną, które atakują społeczeństwo od środka, ponieważ redukują solidarność – mówił szef rządu.

W Porto premier zaprezentuje nasze osiągnięcia, które przede wszystkim promują podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina.

– Nasz model społeczny, który chcemy pokazać, będzie na pewno bardzo wysoko na naszych sztandarach i on jest dostrzegany, doceniany także w wielu stolicach zachodniej Europy, bo tam modele liberalne – skrajnie liberalne niekiedy – w wyraźny sposób są dzisiaj w odwrocie – zwrócił uwagę prezes Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki zapewniał również, że podczas rozmów z unijnymi liderami będzie podnosił temat sprawiedliwego wspólnego rynku i walki z protekcjonizmem.

– Sprawiedliwość społeczna – przecież jedziemy, żeby dyskutować głównie o tym – to także sprawiedliwy system podatkowy. To także eliminacja rajów podatkowych i to nie tylko tych rajów poza Unią Europejską. Są też raje podatkowe wewnątrz Unii Europejskiej – podkreślił premier.

To właśnie mocny głos ze strony Polski zdecydowanie opowiada się za eliminacją niesprawiedliwości podatkowej. Szczyt społeczny w Porto potrwa dwa dni. Unijni liderzy będą dyskutować nad propozycjami Komisji Europejskiej, która wyznaczyła plan działań społecznych. Cele mają być osiągnięte do 2030 roku.

TV Trwam News

drukuj