Proszą o czas ws. Lasów Państwowych

Leśna „Solidarność” apeluje o przesunięcie w czasie procedowania rządowych zmian ws. Lasów Państwowych. W stanowisku przekazanym ministrowi środowiska, związkowcy wnoszą też, aby resort przeprowadził pogłębione konsultacje. Proponowali już spotkanie w tej sprawie.

Krajowy sekretariat zasobów naturalnych ochrony, środowiska i leśnictwa NSZZ „S” oczekuje, że postulaty przedstawione w stanowisku przełożą się na najbliższe posiedzenie rady ministrów, gdyż procedowanie ws. lasów jest prowadzone w bardzo szybkim tempie.

Związkowcy zwracają także uwagę na niekonstytucyjność rządowej nowelizacji z 5 i 217 art. Konstytucji RP, dlatego też wnoszą o odrzucenie projektu i rozpoczęcie prac nad nowymi i racjonalnymi rozwiązaniami. Mają one rozwiązać istotne problemy Lasów Państwowych. Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący krajowego sekretariatu zasobów naturalnych ochrony, środowiska i leśnictwa NSZZ „S” zaznacza, że proponowane rozwiązania nie były konsultowane.

– W tym stanowisku określamy zagrożenia jakie dla bytów Lasów Państwowych mogą nastąpić po wprowadzeniu nowelizacji ustawy. Nowelizacja opiera się głównie na daninie jaką lasy mają zapłacić niezależnie od naszej kondycji i potrzeb. Uważamy w związku z tym, że może to doprowadzić do zagrożenia zrównoważonego rozwoju Lasów Państwowych i ich trwałości. Zaproponowane nowe rozwiązania, jak wspomniałem, nie były konsultowane (…), nie charakteryzują się jakimkolwiek merytorycznym uzasadnieniem poza wyprowadzeniem pieniędzy z Lasów Państwowych – stwierdza Zbigniew Kuszlewicz.

Ministerstwo Środowiska w projekcie zmian chce, by Lasy Państwowe dokonywały obowiązkowych wpłat do budżetu państwa. W tym i przyszłym roku ma to być  800 mln zł, a od 2016 r. – 100 mln zł. Nowela procedowana jest w ekspresowym tempie.

Lasy Państwowe nie dość, że się samofinansują, to także wspomagają budżet, bo płacą samorządom podatek leśny w wysokości 120 mln zł rocznie, płacą też podatki VAT i CIT w kwocie 1 mld zł rocznie. Tymczasem dochód polskich lasów państwowych wynosi ok. 90 mln zł w skali rocznej.

Oddanie do budżetu z kasy Lasów Państwowych 1,6 mld zł w dwóch najbliższych latach bardzo ograniczy możliwości nakładów na inwestycje. Lasy Państwowe już są wystarczająco obciążone podkreślił Zbigniew Kuszlewicz.

– Przy takim obciążeniu, jakie obecnie Lasy Państwowe posiadają (płacimy m.in. VAT CIT, podatek leśny, podatek rolny, podatek od nieruchomości, wspomagamy wieloma innymi pozaprodukcyjnymi funkcjami różne przedsiębiorstwa lokalne, stowarzyszenia i te koszty w zasadzie powinien pokrywać budżet państwa, natomiast my to czynimy z własnych środków. Zatem lasy są już obciążone naprawdę mocno – tłumaczy Przewodniczący krajowego sekretariatu zasobów naturalnych ochrony, środowiska i leśnictwa NSZZ „S”.

RIRM

drukuj