PAP/Andrzej Lange

Zakończyło się spotkanie szefów rządów państw V4 w Pradze

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w Pradze odbyło się w czwartek spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Na rozmowy do czeskiej stolicy przybyli też szefowie rządów krajów Bałkanów Zachodnich.

Podczas szczytu V4 poruszano takie kwestie jak: rozszerzenia UE czy kolejnego wieloletniego budżetu Wspólnoty po 2020 roku. Szef polskiego rządu odniósł się na wspólnej konferencji prasowej z premierami Czech, Słowacji i Węgier m.in. do wieloletnich ram finansowych UE.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że kraje V4 mówią jednym głosem, jeśli mowa o ich strukturze czy o tym, jak powinna być finansowana polityka strukturalna i rolna.

Nie chcemy zmniejszać bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Chcemy je zwiększać i dlatego polityka rolna musi mieć odpowiednie finansowanie. Zapewnimy, pracując wspólnie ramię w ramię, że takie finansowanie będzie. Również fundusze strukturalne – budowa dróg, połączeń energetycznych, kolejowych, internetowych – jest niezwykle ważna dla rozwoju całego kontynentu. Wskazując na to, jak ważne są te tradycyjne obszary, jednocześnie oczywiście zgadzamy się, że poprzez nowe źródła budżetowe, które zresztą wskazujemy (np. podatek cyfrowy) muszą być finansowane nowe polityki, takie jak sprawy związane z innowacjami, polityka obronna – akcentował premier RP.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że proces budżetowy na pewno będzie bardzo mocno zależny od tego jak Grupa V4 i grupa przyjaciół spójności będą prezentowali swoje poglądy.

Premier Mateusz Morawiecki na w Pradze mówił też, że dziś dokonał się kolejny krok w kierunku integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE.

Z premierami tych krajów potwierdziliśmy konieczność integracji z Unią – zaznaczył szef polskiego rządu.

To – jak mówił premier Mateusz Morawiecki – bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa całego kontynentu oraz szansa dla państw Europy Środkowej na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej.

RIRM

drukuj