Za pośrednictwem strony internetowej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia można wylosować patrona na nowy rok

W nowym roku warto mieć nie tylko postanowienie noworoczne, ale także swojego patrona. Możemy go wylosować za pośrednictwem strony internetowej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zwyczaj losowania patronów w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia funkcjonuje od bardzo dawna. Losowała go także św. s. Faustyna.

– Losują go siostry, ludzie, którzy są związani ze zgromadzeniem, a od 2017 roku, czyli już po raz czwarty, losowali internauci – mówiła rzecznik zgromadzenia s. Elżbieta Siepak ZMBM.

W tym roku swojego patrona wylosowało już ponad sto tysięcy osób. I choć to tylko losowanie – nie można tu mówić o przypadku.

– Ktoś przeżywa chorobę osoby bliskiej, otrzymuje patrona i modlitwę za osoby cierpiące. Ktoś ma trudności z zawierzeniem Bogu, otrzymuje patronkę Matkę Bożą Trudnego Zawierzenia – wskazała rzecznik zgromadzenia.

Patron po prostu wpisuje się w historię życia. Jest darem od Boga i pomocą w codziennym życiu – tłumaczy s. Elżbieta. Razem z imieniem patrona losujemy także konkretną praktykę miłosierdzia.

– Najczęściej praktyka modlitwy za kogoś, w jakiejś intencji, za ludzi najczęściej takich, którym patronuje święty wylosowany przez daną osobę – wyjaśniła s. Elżbieta Siepak ZMBM.

Pan Mariusz Talarek w tym roku wylosował wyjątkowego patrona. Jest nim św. Jan Paweł II.

– Dla mnie to jest wyjątkowe losowanie, ponieważ to jest patron, rzadko się tak zdarza, którego poznałem osobiście – powiedział Mariusz Talarek.

Za jego wstawiennictwem ma się modlić o łaskę nawrócenia dla nieprzyjaciół Kościoła.

– Myślę, że intencja jest bardzo poważna, bardzo ważna i bardzo mocna – zaznaczył Mariusz Talarek.

Patronów możemy losować przez cały rok za pośrednictwem aplikacji oraz strony internetowej www.faustyna.pl.

TV Trwam News

drukuj