fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] Prezydent RP: Radio Maryja zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary

Radio Maryja to rozgłośnia, która jest nie tylko słuchana, ale też sama słucha swoich odbiorców; w radiu, które zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary i polskich patriotów, forum wspólnej modlitwy oraz płaszczyzną spotkania i ofiarnej współpracy w służbie Bogu i ludziom – napisał w liście z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja prezydent RP Andrzej Duda.

List od prezydenta RP odczytał minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

„Z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja na ręce Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka składam najserdeczniejsze gratulacje, życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa dla tego wyjątkowego dzieła oraz podziękowania dla wszystkich, którzy od lat współtworzą je i wytrwale wspierają” – podkreślił prezydent RP.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że każda rocznica Radia Maryja to myśl o przyszłości.

„Każda rocznica ożywia wspomnienia, a jednocześnie sprawia, że wybiegamy myślą w przyszłość. Tegoroczny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniał nam okoliczności, w których nasi pradziadowie odnieśli ów bezprzykładny sukces oraz niełatwe początki odrodzonej Rzeczypospolitej. Zarazem podjęliśmy namysł nad tym, jak spuścizna Ojców Niepodległości kształtuje nasze myśli, słowa i czyny dzisiaj, w obliczu wyzwań stojących przed Polską nowego stulecia. W tym szczególnym kontekście historycznym kolejny jubileusz Radia Maryja jest sposobnością, aby przypomnieć zmagania, które musieli niegdyś toczyć jego założyciele, entuzjazm i wsparcie najpierw tysięcy, a później milionów słuchaczy w Polsce i na całym świecie, a następnie wzrost tej unikalnej w skali Europy oddolnej inicjatywy społecznej. To okazja, żeby raz jeszcze z należytym szacunkiem i podziwem wskazać na pozytywną twórczą siłę, jaką jest pragnienie prawdy, sprawiedliwości, wiary i nadziei, poszanowanie ludzkiej i obywatelskiej godności każdego z nas oraz wola odnalezienia się w autentycznej solidarnej wspólnocie ufundowanej na nieprzemijających wartościach chrześcijańskich i patriotycznych” – zaznaczył.

Prezydent RP zaakcentował w liście, że Radio Maryja opiera się na najważniejszych wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.

„Siła ta znalazła swój wyraz w rozgłośni, która jest nie tylko słuchana, ale też sama słucha swoich odbiorców; w radiu, które zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary i polskich patriotów, forum wspólnej modlitwy oraz płaszczyzną spotkania i ofiarnej współpracy w służbie Bogu i ludziom. W ten sposób uwolniona została znaczna część olbrzymiego duchownego i społecznego potencjału polskich katolików” – wskazał.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że dzięki Radiu Maryja potencjał polskich katolików został odrodzony.

„Właśnie tego ducha nam dzisiaj potrzeba. Znów nastał bowiem czas głębokich przemian. Jesteśmy świadkami i uczestnikami zmagań o nowe oblicze Polski i świata. Bogatsi o dramatyczne doświadczenia XX wieku musimy położyć podwaliny pod pokojowy, sprawiedliwy i stabilny ład w naszej Ojczyźnie i w całej Europie. Musimy chronić, propagować i wciąż na nowo odczytywać idee, z których wyrastały najwspanialsze osiągnięcia naszego kręgu cywilizacyjnego” – zauważył.

„Z radością i nadzieją myślę o tym, że Radio Maryja oraz skupiona wokół niego społeczność słuchaczy, wspólnot modlitewnych, uczonych, dziennikarzy, liderów opinii, społecznych działaczy oraz wielu innych ludzi dobrej woli już teraz podejmuje to wezwanie” – dodał.

„Ojcu Dyrektorowi, ojcom redemptorystom, całemu zespołowi redakcyjnemu, wszystkim pracownikom oraz Rodzinie Radia Maryja życzę kolejnych, wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego najlepszego – szczęść Boże” – zakończył prezydent Andrzej Duda.

 

***

Całość listu prezydenta RP Andrzeja Dudy:

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych, Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi, Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Wielebni Ojcowie Redemptoryści, Czcigodni Kapłani, Zakonnice i Siostry Zakonne, Szanowni Państwo – Droga Rodzino Radia Maryja,

Z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja na ręce Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka składam najserdeczniejsze gratulacje, życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa dla tego wyjątkowego dzieła oraz podziękowania dla wszystkich, którzy od lat współtworzą je i wytrwale wspierają.

Każda rocznica ożywia wspomnienia, a jednocześnie sprawia, że wybiegamy myślą w przyszłość. Tegoroczny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniał nam okoliczności, w których nasi pradziadowie odnieśli ów bezprzykładny sukces oraz niełatwe początki odrodzonej Rzeczypospolitej. Zarazem podjęliśmy namysł nad tym, jak spuścizna Ojców Niepodległości kształtuje nasze myśli, słowa i czyny dzisiaj, w obliczu wyzwań stojących przed Polską nowego stulecia. W tym szczególnym kontekście historycznym kolejny jubileusz Radia Maryja jest sposobnością, aby przypomnieć zmagania, które musieli niegdyś toczyć jego założyciele, entuzjazm i wsparcie najpierw tysięcy, a później milionów słuchaczy w Polsce i na całym świecie, a następnie wzrost tej unikalnej w skali Europy oddolnej inicjatywy społecznej. To okazja, żeby raz jeszcze z należytym szacunkiem i podziwem wskazać na pozytywną twórczą siłę, jaką jest pragnienie prawdy, sprawiedliwości, wiary i nadziei, poszanowanie ludzkiej i obywatelskiej godności każdego z nas oraz wola odnalezienia się w autentycznej solidarnej wspólnocie ufundowanej na nieprzemijających wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.

Siła ta znalazła swój wyraz w rozgłośni, która jest nie tylko słuchana, ale też sama słucha swoich odbiorców; w radiu, które zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary i polskich patriotów, forum wspólnej modlitwy oraz płaszczyzną spotkania i ofiarnej współpracy w służbie Bogu i ludziom. W ten sposób uwolniona została znaczna część olbrzymiego duchownego i społecznego potencjału polskich katolików.

Właśnie tego ducha nam dzisiaj potrzeba. Znów nastał bowiem czas głębokich przemian. Jesteśmy świadkami i uczestnikami zmagań o nowe oblicze Polski i świata. Bogatsi o dramatyczne doświadczenia XX wieku musimy położyć podwaliny pod pokojowy, sprawiedliwy i stabilny ład w naszej Ojczyźnie i w całej Europie. Musimy chronić, propagować i wciąż na nowo odczytywać idee, z których wyrastały najwspanialsze osiągnięcia naszego kręgu cywilizacyjnego.

Z radością i nadzieją myślę o tym, że Radio Maryja oraz skupiona wokół niego społeczność słuchaczy, wspólnot modlitewnych, uczonych, dziennikarzy, liderów opinii, społecznych działaczy oraz wielu innych ludzi dobrej woli już teraz podejmuje to wezwanie.

Ojcu Dyrektorowi, ojcom redemptorystom, całemu zespołowi redakcyjnemu, wszystkim pracownikom oraz Rodzinie Radia Maryja życzę kolejnych, wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego najlepszego – szczęść Boże!

 

 

RIRM

 

 

drukuj