fot. twitter.com

„S” podsumowała 7 miesięcy funkcjonowania przepisów ograniczających niedzielny handel

„Solidarność” podsumowała 7 miesięcy funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedziele. W siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zaprezentowano raport dot. skutków nowych rozwiązań w oczach pracowników.

Przepisy ograniczające handel w niedziele obowiązują od 1 marca tego roku. Zakupów nie zrobimy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, jednak od tej zasady obowiązują pewne wyjątki.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie „Solidarności” wśród pracowników handlu wynika, że 90 proc. ankietowanych kobiet i 92 proc. mężczyzn jest zadowolonych z ustawowego ograniczenia handlu.

Większość pracowników stwierdziła, że zakaz wpłynął pozytywnie na poprawę ich samopoczucia fizycznego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku samopoczucia psychicznego.

Współautorka raportu, Agnieszka Warchał zaznacza, że z rozwiązań zadowolone są szczególnie kobiety.

– To kobiety zauważyły, że znacznie więcej czasu mogą poświęcać dla rodziny, znajomych, przyjaciół – to jest aż 81 proc. więcej spędzają czasu na odpoczynku, więcej czasu mogą poświęcić na obowiązki w gospodarstwie domowym. Więcej czasu poświęcają na samorozwój, kursy, studia podyplomowe – wskazuje.

Cieszymy się z pozytywnego odbioru społecznego regulacji – mówi szef sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ „Solidarność”, Alfred Bujara.

– Ten odbiór społeczny również jest pozytywny i z tego tytułu się bardzo cieszymy – że społeczeństwo polskie, konsumenci podeszli do sprawy regulującej handel w niedzielę w sposób bardzo zrozumiały – zaznacza Alfred Bujara.

Z przepisów zadowoleni są też przedstawiciele małych i średnich sklepów. Jak wskazują, ograniczenie niedzielnego handlu pozwoliło na rozwój rodzimych biznesów.

Od początku przyszłego roku wolne od handlu mają być trzy niedziele w miesiącu. Z kolei całkowity zakaz ma wejść w życie od początku 2020 roku.

RIRM

drukuj