fot. B.M.Sztajner

Plan zabezpieczenia XXV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1.W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

– telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (34) 370-21-70, (34)370-22-70;

– telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 370-26-40, (34)370-26-41.

2.W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.

3.Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym.

Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

4.SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w dniu 10 lipca br. od godz. 9:00 do zakończenia Mszy zapewni:
— dwie karetki P/S zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

5.Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810.

Uwagi.

1.Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny posiadać za przednią szybą białą kartkę formatu A4.

2.Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym.

3.Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa które zażywają oraz dokumenty tożsamości.

4.W przypadku zagubienia, pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w wyznaczonym miejscu przez opiekuna grupy.

5.Wszelkie zapytania i informacje kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straż Miejską, Policję, Pogotowie Ratunkowe, służby zarządzania kryzysowego).

drukuj