PAP/Jakub Kamiński

Ł. Szumowski: jestem wstrzemięźliwy w ferowaniu oczekiwań wobec samorządu lekarskiego

Samorząd lekarski jest niezależny. Jestem ostrożny i wstrzemięźliwy w ferowaniu wobec niego oczekiwań. Chciałbym, aby samorząd szeroko, długoterminowo i w sposób wyważony patrzył na system – powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szef MZ był gościem spotkania zorganizowanego w Warszawie w związku z jubileuszem 30-lecia odrodzenia izb lekarskich. Było ono poświęcone roli i działalności samorządu lekarskiego. Minister odniósł się do zagadnienia, „czego władza publiczna oczekuje i czego powinna oczekiwać od samorządu lekarskiego; jaką widzi dla niego rolę”.

Minister akcentował, że pozycja samorządu lekarskiego wynika m.in. z prestiżu zawodu i jego usytuowania w porządku prawnym.

„Samorząd jest odpowiedzialny nie tylko za swoich członków, nie tylko za lekarzy, ale przede wszystkim za utrzymanie i urzeczywistnienie zaufania publicznego w praktycznej działalności lekarzy i lekarzy dentystów” – stwierdził.

„To, że lekarze i samorząd sprawują pieczę nad zawodem zaufania publicznego, to nie tylko przywilej, ale też ogromny obowiązek dla środowiska, m.in. utrzymywania dobrego poziomu i restrykcyjnego trzymania się praw kodeksu etyki” – wskazał minister.

Samorząd – jak akcentował  Łukasz Szumowski – jest niezależny i podlega tylko przepisom prawa.

„W związku z tym byłbym bardzo ostrożny i wstrzemięźliwy w ferowaniu oczekiwań ministra wobec samorządu. Minister zdrowia może właściwie oczekiwać tylko tego, że samorząd będzie przestrzegał obowiązującego prawa” – akcentował.

„Moje oczekiwanie jako ministra zdrowia i członka samorządu, bo jako lekarz jestem członkiem samorządu, jest takie, by samorząd był partnerem w realizowaniu misji publicznej, jaką jest służba zdrowia, ochrona zdrowa” – powiedział.

Minister wyraził przekonanie, że samorząd lekarski jest wyjątkowy na tle innych zawodów zaufania publicznego. Jest tak – jak stwierdził – m.in. dlatego, że lekarze „bezpośrednio dotykają materii cierpienia i śmierci w swojej codziennej pracy, co daje pewien dystans do rzeczywistości”.

W nawiązaniu do głosów, które pojawiły się w czasie trwania spotkania, o konieczności zwiększenia roli samorządu w stanowieniu prawa Łukasz Szumowski podkreślał, że „współpraca samorządu z ministerstwem przy tworzeniu aktów prawnych jest oczekiwana”. Wskazywał też, że ona istnieje. Jako przykład podał że środowisko było zaangażowane m.in. w opracowanie projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw, która w najbliższych dniach ma trafić do konsultacji.

Tzw. duża nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty będzie – jak zapowiada szef MZ – uwzględniać m.in. wprowadzenie nowych zasad przeprowadzenia lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego (LDEK), w tym ogólnodostępne bazy pytań, z których pochodzić będzie 70 proc. pytań egzaminacyjnych, oraz możliwość podchodzenia do egzaminu już na ostatnim roku studiów. Nowela ma także m.in. wprowadzić nowe zasady realizacji szkoleń specjalizacyjnych, w tym szczegółowe przepisy dotyczące odbywania dyżurów medycznych.

Minister, odnosząc się do głosów w dyskusji, wskazał też, że 30 lat temu, gdy odradzały się izby lekarskie, zdrowie było domeną publiczną.

„W tej chwili liczba interesariuszy jest ogromna. Liczba chętnych do wpływania na kształt aktów prawnych jest ogromna. (…) Trudniej jest samorządowi sprawować dominującą rolę” – ocenił.

„Jeśli miałbym podsumować oczekiwania ministra zdrowia wobec samorządu, to oczekiwałbym spojrzenia bardzo wyważonego i długoterminowego, co będzie korzystne dla całego systemu ochrony” – powiedział na zakończenie.

PAP/RIRM

drukuj