Polska Fundacja Narodowa upamiętnia Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Polska Fundacja Narodowa, mając na względzie pamięć o tych, którzy pomimo groźby kary śmierci pomagali Żydom przeżyć czas okupacji, sfinansowała proces konserwacji dokumentów Rady Pomocy Żydom „Żegota” ze zbioru Archiwum Akt Nowych – poinformował Temistokles Brodowski z PFN.

„Musimy nieustannie przypominać światu, że w Polsce za jakąkolwiek pomoc okazaną Żydom Niemcy karali śmiercią. Zabijano za podanie kawałka chleba bądź podwiezienie furmanką. Zabijano nie tylko osoby udzielające schronienia, ale także członków ich rodzin, w tym dzieci. Musimy pamiętać o wszystkich Polakach ratujących Żydów” – powiedział Michał Góras, wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Polska Fundacja Narodowa mając na względzie pamięć o tych, którzy pomimo groźby kary śmierci pomagali Żydom przeżyć czas okupacji, sfinansowała proces konserwacji dokumentów Rady Pomocy Żydom »Żegota« ze zbioru Archiwum Akt Nowych” – poinformował Temistokles Brodowski z PFN.

Organizacja działająca w latach 1942-1945 była jedyną w okupowanej Europie rządową agendą organizującą pomoc ludności żydowskiej.

„W ramach działania PFN, nie tylko zabezpieczono materiały świadczące o zaangażowaniu Polaków w ratowanie Żydów, przygotowano materiał filmowy przedstawiający proces konserwacji dokumentów, ale także przygotowano anglojęzyczną wersję publikacji »Żegota, Dokumenty 1942-1944«, która jest unikatowym zestawem źródeł, w większości do tej pory nie opublikowanych. Inicjatywa wydania w języku angielskim oryginalnych źródeł może stać się istotnym impulsem do badań prowadzonych nad sytuacją ludności żydowskiej w Polsce” – wyjaśnił Michał Góras, który bezpośrednio nadzoruje wszystkie realizowane przez PFN projekty.

Pozycja dystrybuowana jest do zagranicznych ośrodków akademickich.

„W ten sposób Polska Fundacja Narodowa czynnie uczestniczy w obronie dobrego imienia Polaków, którzy stanowią najliczniejszą grupę nagrodzonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem za pomoc udzielaną Żydom w czasie II wojny światowej” – przypomniał Temistokles Brodowski.

24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką uchwalony przez parlament z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Data święta nie jest przypadkowa – 24 marca 1944 r. niemieccy okupanci rozstrzelali polską rodzinę z podkarpackiej wsi Markowa – Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z siedmiorgiem ich małych dzieci, w tym jednym nienarodzonym. Rodzina Ulmów została zamordowana, ponieważ ukrywała w swoim domu ośmioro Żydów, którzy także zginęli tego samego dnia.

PAP

drukuj