fot. PAP/Jerzy Undro

Polacy kwestowali na rzecz renowacji zabytkowych nekropolii

Na wielu cmentarzach w kraju i za granicą odbyły się doroczne kwesty. W Warszawie na rzecz Starych Powązek kwestowało blisko 250 osób ze świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego.

Środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczone m.in. na odrestaurowanie zabytkowej kaplicy Epsteinów. Zbiórce towarzyszy akcja Komitetu Ratowania Zabytków na Rossie.

Kilkudziesięciu kwestarzy zbierało w niedzielę pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Ta jedna z najstarszych nekropolii w Polsce, ma wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter.

Michał Karwicki, kwestarz z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, podkreślił, że Polacy chętnie pomagają.

– Zdarzały mi się w przeciągu kilku godzin sumy takie jak 2 tys. czy większe, więc jest hojność. Co roku są odnawiane groby na Cmentarzu Łyczakowskim (…). Te nagrobki na Łyczakowie mają też bardzo „artystyczny” charakter. To są stare groby. Są tam groby wielu wybitnych Polaków: Marii Konopnickiej, malarza Artura Grottgera, cmentarz Orląt Lwowskich. O to wszystko trzeba dbać (…). Te cmentarze na Kresach trzeba wspierać – zaznaczył Michał Karwicki.

Środki były zbierane także na cmentarzu w Zakopanem, gdzie znajdują się nagrobki wielkich Polaków. Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, także na cmentarzach Wileńszczyzny odbyła się kwesta na rzecz odbudowy Rossy.

RIRM

drukuj