fot. PAP/Paweł Supernak

Podsumowano obchody 100-lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia

Zakończyły się obchody 100-lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia. Konferencja podsumowująca odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Publiczne Służby Zatrudnienia składają się z powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędów wojewódzkich. Wszystkie te instytucje realizują zadania państwa w zakresie polityki rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o wsparcie dla osób poszukujących pracy oraz odpowiadanie na potrzeby rynku.

W czasie konferencji w Warszawie podsumowano cykl obchodów rocznicy. Odbyły się w tym czasie cztery konferencje regionalne. Wszystkie były poświęcone przyszłości publicznych służb zatrudnienia.

Globalizacja, niż demograficzny i rewolucja technologiczna – to największe wyzwania dotykające rynek pracy, jakie stoją dziś przed służbami – podkreślała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Dzisiejsze wyzwania stawiane przez nasz rząd, przed polskimi instytucjami rynku pracy, to nie tylko dbałość o jakiekolwiek zatrudnienie i możliwość zarobkowania, ale przede wszystkim dbałość o jakość oferowanych miejsc pracy. Dzięki korzystnym zmianom zachodzącym na rynku pracy, bezrobociu utrzymującym się na rekordowo niskim poziomie i rosnącym wynagrodzeniom, dystans Polski do średniej w Unii Europejskiej w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy z roku na rok jest coraz mniejszy – akcentowała minister.

11 osobom przyznano odznaki honorowe Primus In Agendo. Są to odznaczenia cywilne nadawane przez ministra ds. pracy osobom bądź instytucjom, zasłużonym na rzecz rynku pracy i polityki społecznej.

Zuzanna Dąbrowska, Warszawa/RIRM

drukuj