fot. arch. Sióstr Loretanek

Podlaskie: W Suchowoli uczczono zamordowanego 37 lat temu bł. ks. Jerzego Popiełuszkę

Mszą św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła uczczono dziś w Suchowoli (Podlaskie) 37. rocznicę męczeńskiej śmierci pochodzącego z tej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, kapłana NSZZ „Solidarność”.

Wcześniej kwiaty złożono pod pomnikiem księdza w centrum miasteczka oraz na grobie jego rodziców Marianny i Władysława Popiełuszków na miejscowym cmentarzu.

Uroczystości zorganizował zarząd regionu podlaskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z suchowolską parafią i burmistrzem Suchowoli. Wzięli w nich udział: rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki, działacze związku z różnych regionów, władze regionalne, lokalne, parlamentarzyści, liczne poczty sztandarowe.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Do 1971 r. nosił imię Alfons, które potem zmienił na Jerzy. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-1965 uczył się w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, gdzie zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB w październiku 1984 r. W 2010. r. został beatyfikowany.

Przewodniczący podlaskiej „Solidarności”, Józef Mozolewski, powiedział dziennikarzom, że pamięć o księdzu Popiełuszce trwa.

To kapłan, to nasz rodak (…), on za nas oddał swoje życie i trudno by było żyć spokojnie, by nie pamiętać o takiej postaci, zasłużonej nie tylko dla ziemi, ale również i nieba, bo jest błogosławiony. Wierzymy, że niebawem stanie się świętym” – mówił Józef Mozolewski.

Burmistrz Suchowoli, Michał Matyskiel, podkreślił, że uroczystości inicjowane przez „Solidarność” to zawsze podziękowanie za dar życia księdza Jerzego, również wspomnienie zmarłych rodziców kapłana.

„To wyjątkowe osoby, niezwykle skromne, które dały początek wielkiemu Polakowi, męczennikowi, stąd dzisiejszy dzień i podziękowania za to, że wydali na świat człowieka, który odmienił losy milionów Polaków, odmienił również losy naszego kraju” – dodał.

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko wyraża również taką postawę uniwersalną, nie odnoszącą się tylko do naszej ojczyzny, bo jest postacią znaną myślę, że na całym świecie. Reprezentował chrześcijaństwo po prostu i te wartości, które chrześcijaństwo głosi, katolicyzm przenosił na nasz polski grunt, walczył o prawa człowieka, prawa pracownicze, głosił to otwarcie” – powiedział dziennikarzom wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski.

Wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski, dodał, że pamięć o walce o wolność w Polsce jest konieczna, bo bez niej „nie będziemy mogli tej wolności zachować”.

„Ksiądz Jerzy był postacią szczególną. On nawet w najtrudniejszym okresie, w czarnej nocy stanu wojennego potrafił podtrzymywać na duchu, pokazywać jaką postawę zajmować, aby być człowiekiem” – oznajmił.

Trwają przygotowania do budowy w Okopach muzeum upamiętniającego bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. W czerwcu 2020 r. list intencyjny w tej sprawie podpisały w Warszawie Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro” i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Muzeum w Okopach ma być oddziałem Muzeum Podlaskiego. Muzeum Podlaskie jest od początku 2020 r. współprowadzone przez ministerstwo kultury i samorząd województwa podlaskiego.

We wrześniu, przy okazji obchodów w Suchowoli 74. rocznicy urodzin bł. księdza Jerzego Popiełuszki, marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki, informował, że trwają prace projektowe muzeum, w 2022 r. może być wydane pozwolenie na budowę tego obiektu i ogłoszony przetarg, w którym będzie wyłoniony wykonawca. Informowano wtedy, że plan zakłada, aby było gotowe na 40. rocznicę śmierci ks. Jerzego.

Burmistrz Michał Matyskiel powiedział, że po 11 listopada, z inicjatywy „Solidarności” i Fundacji „Dobro” ruszy narodowa zbiórka na rzecz muzeum, sprzedaż monet-cegiełek. Mają być one dostępne w placówkach pocztowych. Przypomniał, że budowa muzeum ma być finansowana przez polski rząd.

PAP

drukuj