Po politologii nie tylko na polityka

Najczęściej utożsamiamy studia politologiczne z wykonywaniem zawodu polityka. Oczywiście przygotowują one wszechstronnie do pełnienia ważnych funkcji w życiu publicznym, ale dają też możliwość pracy w urzędach, marketingu politycznym, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach polityki społecznej.

Wykształcenie politologiczne w WSKSiM pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy o świecie współczesnym, opartej na ważnych fundamentach historycznych, filozoficznych oraz etycznych. Pokazuje ono więc fenomen polityki z różnych perspektyw, zarówno w kontekście globalnym, narodowym, jak i regionalnym. I – co bardzo ważne – uwrażliwia młodych ludzi na fakt, że polityka nie powinna być utożsamiana ze sztuką zdobycia i utrzymania władzy. Jej cel jest bowiem inny, jest nim roztropna troska o dobro wspólne. Zatem polityka to nie jedynie walka o władzę, ale podejmowanie działań w różnych dziedzinach życia społecznego, które mają bezpośredni wpływ na codzienność każdego z nas. Takiego rozumienia polityki, troski o życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, uczą studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, niezależnie od wybranej na politologii specjalności studiów. Po pierwszym roku studiów licencjackich studenci mogą zdecydować się na kontynuowanie nauki na polityce społecznej i ludnościowej, polityce międzynarodowej lub marketingu politycznym. Każda z nich bardzo dobrze przygotowuje do przyszłej pracy, ponieważ obok interesującego programu kształcenia zapewnia atrakcyjne praktyki: hospitacyjne, asystenckie i zadaniowe. Takie przygotowanie zawodowe pod okiem specjalistów w różnych instytucjach pozwala na poznanie specyfiki pracy w biurach poselskich, Sejmie RP, Parlamencie Europejskim, ogólnopolskim radiu i telewizji, agencjach prasowych, urzędach czy organizacjach pozarządowych oraz na nabycie niezbędnych umiejętności, które z pewnością w przyszłości zadecydują o wartości absolwenta na szybko zmieniającym się i wymagającym rynku pracy. Atrakcyjne praktyki to także wyróżnik studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich), na których można studiować na jednej z dwóch specjalności: polityce społeczno-ekonomicznej lub komunikacji i dziennikarstwie politycznym. Studia magisterskie w WSKSiM to także kontynuacja nauki języka angielskiego oraz nauka od podstaw języka hiszpańskiego, bardzo potrzebnego m.in. w dyplomacji. Studenci mają też zajęcia z mediacji i negocjacji, bezpieczeństwa narodowego, geografii politycznej czy atrakcyjne warsztaty audiowizualne. Uczą się także komunikacji politycznej oraz poznają tajniki prowadzenia kampanii wyborczych. Ponadto – dzięki udziałowi toruńskiej uczelni w programie Erasmus – mogą korzystać z możliwości wymiany międzynarodowej i przez jeden semestr kształcić się w partnerskich uniwersytetach w Hiszpanii lub na Słowacji. Warto przypomnieć, że studia II stopnia na kierunku politologia w WSKSiM mogą podjąć nie tylko absolwenci tego kierunku na studiach licencjackich, ale także innych kierunków humanistycznych i społecznych, np. dziennikarstwa i komunikacji społecznej, historii, stosunków międzynarodowych, polityki społecznej czy ekonomii. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.wsksim.edu.pl lub pod nr. tel. (56) 610 72 00.

drukuj