fot. flickr.com

PiS, PO i Nowoczesna poprą projekt ws. ratyfikacji umowy pomiędzy Polską a Izraelem

Kluby PiS, PO oraz Nowoczesna zapowiedziały, że poprą projekt ustawy ws. ratyfikacji umowy między Polską, a Izraelem. Wprowadzenie projektu ustawy w życie pozwoli m.in. na sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw w celu ustalenia prawa i wysokości renty lub emerytury.

Rządowy projekt wynika z podpisania, 22 listopada 2016 r. w Jerozolimie, umowy między Polską, a Izraelem o zabezpieczeniu społecznym. Umowa pozwala też na transfer przyznanych np. świadczeń emerytalnych osobom, które zamieszkują na stałe w Izraelu.

Poparcie dla projektu ustawy zapowiedział klub PiS. Poseł Konrad Głębocki zwrócił uwagę, że umowa pozwoli skoordynować polski i izraelski system zabezpieczenia społecznego.

„Stworzy ona lepszy klimat do wzajemnych inwestycji przedsiębiorców: polskich w Izraelu oraz izraelskich w Polsce. Wyeliminowane zostanie zjawisko podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, wpływające negatywnie na rozwój gospodarczy” – mówił.

Za przyjęciem projektu będzie głosował klub Platformy Obywatelskiej. Posłanka Ewa Kołodziej powiedziała, że umowa o zabezpieczeniu społecznym jest wyczekiwana i pożądana.

„Zapewnia ochronę ubezpieczeniową obywatelom obu państw” – podkreśliła.

Pozytywnie propozycję ocenił również klub Nowoczesnej.

„Wydaje się, że tego typu działania rządu są do poparcia” – mówił poseł Jerzy Meysztowicz.

Zgodnie z projektem ustawy, po stronie polskiej umowa ws. zabezpieczenia społecznego obejmuje: świadczenia macierzyńskie, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe.

Po stronie izraelskiej zakres umowy obejmuje: świadczenia macierzyńskie, świadczenia emerytalne i rodzinne (w rozumieniu rent rodzinnych), świadczenia na wypadek inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, zasiłki pogrzebowe (objęte ubezpieczeniem emerytalnym).

Umowa nie obejmuje świadczeń rodzinnych.

„Powodem takiej decyzji są zbyt duże różnice, obowiązujące w zakresie tych świadczeń, w polskim i izraelskim systemie zabezpieczenia społecznego. Różnice te skutkują brakiem możliwości koordynacji wymienionych świadczeń i zapewnienia w umowie symetrii uregulowań” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Tego rodzaju umowy Polska podpisała m.in. z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami i Węgrami.

PAP/RIRM

drukuj