fot. PAP/Adam Warżawa

Piotr Duda: Członkowie „Solidarności” mogą powrócić do Rady Dialogu Społecznego

Jeśli nowelizacja ustawy o tarczy antykryzysowej, która przywraca poprzednio obowiązujące zasady dotyczące odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego zostanie uchwalona, członkowie „Solidarności” powrócą do tego gremium – oświadczył szef „S” Piotr Duda.

W opublikowanym w środę projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, znalazły się przepisy przywracające poprzednio obowiązuje zasady dotyczące odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. Oznacza to, że premier nie będzie miał już uprawnień do odwoływania członków RDS. Rozwiązanie to krytykował m.in. przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.

„Jesteśmy usatysfakcjonowani. Rząd wycofuje się ze złych rozwiązań i wracamy do tych pierwotnych ustaleń, gdzie jest utrzymane, że to prezydent, na wniosek danej organizacji, powołuje członków w Radzie Dialogu Społecznego i na wniosek poszczególnych organizacji ich odwołuje” – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Zwrócił uwagę, że proponowane przepisy przewidują również, że przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego będą musieli składać oświadczenia lustracyjne.

„Jeśli ta nowelizacja zostanie uchwalona, powrócimy do Rady Dialogu Społecznego. To dla nas bardzo ważne” – oświadczył szef „Solidarności”.

Pod koniec października odbyła się uroczystość powołania przez prezydenta nowych członków ze strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego. W reakcji na to wydarzenie przewodniczący „S” poinformował, że członkowie RDS z ramienia „Solidarności” złożyli rezygnację. Jak mówił wówczas Piotr Duda, powołanie przez prezydenta nowych członków Rady jest bezprawne, gdyż specustawa o walce z koronawirusem pozbawiła go tych uprawnień. Szef „Solidarności” oświadczył, że warunkiem powrotu związkowców do RDS jest nowelizacja przepisów w tej sprawie.

Z członkostwa w RDS zrezygnowali wówczas: przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny, Wojciech Ilnicki, Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Waldemar Sopata, Leszek Walczak.

Opublikowany projekt nowelizacji ustawy uchyla specjalne rozwiązania dotyczące odwoływania członków RDS przez premiera. Wejście w życie proponowanych przepisów będzie równoznaczne z przywróceniem stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie specustawy.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w 2015 r. i zastąpiła Komisję Trójstronną. Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele największych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ) i organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, ZP Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie ta funkcja przypada rządowi. Prace strony rządowej w Radzie będzie koordynować Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

PAP

drukuj