Pieniądze na aktywizację młodych bezrobotnych

2 mld zł unijnych środków na aktywizację młodych bezrobotnych ma być skierowane do regionów, gdzie bezrobocie wśród młodych przekracza 25 procent. Oznacza to, że w Polsce trafią one do 10 województw – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy.

Według danych Komisji Europejskiej bezrobocie wśród młodych osiągnęło w UE w styczniu bieżącego roku rekordowy poziom 23,6 proc., a średni okres, w którym młodzi ludzie pozostają bez pracy, wciąż się wydłuża.

Premier Donald Tusk poinformował, że minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w porozumieniu z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską już przygotowują konkretne programy na wykorzystanie tych środków.

Pozostało mało czasu – apeluje poseł Józefa Hrynkiewicz, członek sejmowej Komisji Polityki Społecznej zwraca przy tym uwagę, że jeżeli pieniądze mają  trafić do Polski na początku przyszłego roku to rząd powinien jak najszybciej zająć się programem. Należy dobrze przemyśleć gdzie trafią pieniądze w latach 2014-2015.

– Mamy dość mało czasu, żeby przygotować odpowiednie programy, bo przecież nie chodzi o to, żeby Ci młodzi ludzie robili cokolwiek, tylko jeśli to są rzeczywiście 2 miliardy na 2 lata, czyli to jest 1 miliard na rok to trzeba bardzo dokładnie zastanowić się gdzie te pieniądze powinny trafić. Moim zdaniem nie do całego województwa warmińsko-mazurskiego czy podkarpackiego tylko tam gdzie jest wysokie bezrobocie np. w województwie mazowieckim, a najwyższe bezrobocie w Polsce jest w powiecie szydłowieckim – akcentuje poseł Józefa Hrynkiewicz.

Unijny fundusz na aktywizację młodych bezrobotnych będzie dedykowany osobom bezrobotnym w wieku od 15 do 24 lat.

– Młodzież zgodnie z naszą konstytucją do 18 roku życia powinna się uczyć. Jeśli nawet jest to młodzież, która skończyła gimnazjum mając 15 czy 16 lat powinna nauczyć się zawodu. Nie powinno być tak, że osoba taka zostaje przyjęta do pracy, tam popracuje lepiej lub gorzej, minie rok czy 2 lata i znów będzie bez pracy. Tak niczego się nie nauczy. Nie będzie atrakcyjną ofertą na rynku pracy – dodaje poseł Józefa Hrynkiewicz.

Dodatkowe fundusze na walkę z bezrobociem młodych; mają pochodzić z przesuwania niewykorzystanych środków w ramach przyszłego budżetu UE na lata 2014-20.

RIRM

drukuj