Pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną Górę

Blisko tysiąc osób bezdomnych – podopiecznych organizacji Caritas w całej Polsce – modliło się w sobotę na Jasnej Górze. Doroczna pielgrzymka bezdomnych przybywa do częstochowskiego sanktuarium od ośmiu lat.

W skierowanej do pielgrzymów homilii częstochowski biskup Antoni Długosz nawiązał do słów Jana Pawła II, który podkreślał, że drogą Kościoła jest człowiek; dlatego – jak mówił – „cokolwiek ludzie przeżywają na ziemi, nie może być obojętne dla Kościoła”. Dlatego Kościół, obok obrony prawa do życia, również – jak mówił biskup – „materialnie pomaga narodom dotkniętym różnymi kataklizmami, a przez misje Caritas stara się o to, aby przez ludzi nieść pomoc i wyrażać miłość wobec człowieka potrzebującego”.

„Doświadczając różnych sytuacji swojego życia: biedy, słabości, nędzy materialnej, macie prawo korzystać z miejsc, gdzie Kościół rzymskokatolicki przychodzi wam z pomocą” – mówił bp Długosz życząc osobom bezdomnym, aby „bieda fizyczna” ich nie załamywała. Podkreślił, że Kościół nie ocenia człowieka w kategoriach materialnych, „ale pod względem mocy i siły ducha”. W sobotniej pielgrzymce wzięli udział bezdomni z 22 diecezjalnych oddziałów Caritas z całej Polski.

Organizacja realizuje obecnie pilotażowy program wychodzenia z bezdomności pod nazwą „..dam radę!”. Jego uczestnicy podjęli pracę, otrzymali mieszkania chronione oraz wsparcie psychologiczne i duszpasterskie. Do 20 listopada Caritas Polska prowadzi zbiórkę funduszy na pomoc bezdomnym, korzystającym z prowadzonych przez tę organizację noclegowni i jadłodajni. Fundusze pozyskiwane są przede wszystkim przez charytatywny sms z hasłem POMAGAM na numer 72052 oraz przez wpłaty na konto Caritas z dopiskiem „bezdomni”.

Według danych Caritas liczbę osób bezdomnych w Polsce szacuje się na co najmniej 30 tys., może to być jednak nawet dziesięciokrotnie więcej. Rozbieżności w statystykach wynikają m.in. z tego, że część bezdomnych korzysta z pomocy z kilku źródeł, co zwiększa ogólną statystykę osób objętych pomocą. Ewidencja bezdomnych jest trudna również dlatego, że nie wszyscy korzystają z oferowanych form pomocy. Ponadto bezdomni częściej niż inne grupy przemieszczają się po kraju. Ośrodki pomocy społecznej udzielają pomocy dla ok. 30 tys. bezdomnych.

Pomaga im również blisko sto organizacji pozarządowych, wśród nich Caritas, Towarzystwo św. Brata Alberta oraz inne fundacje i stowarzyszenia. Ze sprawozdań nadesłanych przez organizacje pozarządowe do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dotacje na pomoc bezdomnym wystarczają na pomoc dla ok. 130 tys. osób. Pozostałe pieniądze organizacje charytatywne i fundacje pozyskują głównie ze zbiórek i darowizn. Diecezjalne organizacje Caritas prowadzą 30 noclegowni i ogrzewalni, 37 schronisk oraz 27 łaźni, gdzie bezdomni mogą się umyć i otrzymać czyste ubranie. Bezdomni korzystają z prawie 400 punktów pomocy doraźnej, gdzie otrzymują żywność i odzież, a także wsparcie finansowe i lekarstwa. Mogą też zjeść posiłek w 109 jadłodajniach Caritas.

PAP

drukuj