PE wzywa państwa UE do przystąpienia do stambulskiej Konwencji Rady Europy

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą państwa członkowskie do przystąpienia do stambulskiej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Konwencja – jak informuje Nasz Dziennik – doprowadzi do genderowej rewolucji w porządku prawnym.

O przyspieszenie procesu ratyfikacji konwencji i podpisanie jej przez państwa, które jeszcze tego nie zrobiły, apelował przed debatą w PE, w liście do państw unijnych, jego przewodniczący Martin Schulz.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska podczas debaty w PE zwróciła uwagę, że konwencja niesie ze sobą zagrożenie redefinicji przestępstw w myśl ideologii gender.

– Wobec cierpienia kobiet nie wolno nam przechodzić obojętnie. Nie wolno nam jeszcze jednak jeszcze jednego – udawać, że ten koszmar zakończy ideologiczna Konwencja stambulska. Przystąpienie do niej przez UE doprowadzi do tego, że we wszystkich państwach członkowskich objętych konwencją skazi ideologia gender, zakładająca, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, jak i zakładająca to, że przemoc wobec kobiet wynika z rzekomo patriarchalnego, które trzeba zmienić na jedyną słuszną lewicową modłę – podkreśliła Jadwiga Wiśniewska.

Konwencja wprowadza m.in. pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej. Według niego kobietą jest także osoba, która czuje się nią mimo braku kobiecych cech biologicznych.

Redefinicja płci może prowadzić też w do zmiany pojęcia małżeństwa i legalizacji tzw. małżeństw jednopłciowych.

Oba zagrożenia stoją w sprzeczności z polskim prawem bazującym na biologicznym rozróżnianiu płci.

RIRM

drukuj