Papieskie przesłanie do biskupów Mozambiku

Do przezwyciężania podziałów i napięć społecznych poprzez działalność edukacyjną i duszpasterską wśród ludzi młodych wezwał Papież biskupów Mozambiku. Przybyli oni do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.

Ten afrykański kraj, była kolonia portugalska, wciąż zmaga się ze skutkami czterdziestoletniej, nieraz krwawej rywalizacji między rządzącą lewicową partią FRELIMO a „wieczną opozycją” RENAMO, nadal gotową do zbrojnej konfrontacji. Mozambik to jeden z najuboższych krajów kontynentu, z wysokimi wskaźnikami biedy, bezrobocia, analfabetyzmu oraz zachorowań na AIDS. Kościół katolicki w tej sytuacji obok zadań duszpasterskich pełni ważną rolę społeczną i humanitarną, do czego nawiązał papież Franciszek w przesłaniu przekazanym episkopatowi.

Ojciec Święty wskazał na potrzebę krzewienia „kultury spotkania” mającej być antidotum na wciąż żywe podziały w społeczeństwie. Ważne w tym względzie jest oddziaływanie na młode pokolenie, które należy uczyć krytycznego myślenia, chrześcijańskich wartości oraz zapewnić mu wykształcenie ogólne i zawodowe. Kościół powinien też być obecny wśród młodzieży uczącej się i studiującej, przeciwdziałając szerzącemu się indywidualizmowi. Z kolei działalność socjalna może być lepiej koordynowana dzięki sieciom społecznościowym. Papież Franciszek zachęcił biskupów Mozambiku do nawiązywania dobrych relacji z władzami, co nie ma oznaczać zależności, ale współpracę z państwem. Dotyczyć ona powinna m.in. wspierania przeżywającej kryzys instytucji rodziny oraz obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj