Papierowe schody na MUX-1

Prezes UKE podjęła wreszcie pierwsze kroki w celu odebrania TVP częstotliwości na MUX-1 i przyznania ich Telewizji Trwam. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj wszczęła postępowanie z urzędu w sprawie zwolnienia przez TVP miejsca na multipleksie 1 dla Telewizji Trwam.

– Dzisiaj zostało podpisane przez prezes UKE zawiadomienie o rozpoczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej SA dotyczącej rezerwacji częstotliwości na multipleksie pierwszym – poinformował rzecznik UKE Jacek Strzałkowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Telewizji Trwam Joanny Maroszek. Informacja o wszczęciu postępowania na razie nie dotarła do Fundacji Lux Veritatis.

– Fundacja złożyła do UKE dwa wnioski. Jeden o przydział częstotliwości dla Trwam na MUX-1 i drugi – o zmianę decyzji rezerwacyjnej dla TVP. W odpowiedzi prezes UKE poinformowała Fundację pod koniec października br., że w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy i potrzebą przeprowadzenia nowych analiz prawnych przedłuża rozpoznanie obu wniosków do 30 listopada – mówi Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji. Na razie nic więcej nie wiadomo.

– Nie wiem, na jakiej podstawie UKE twierdzi, że sprawa jest „skomplikowana”. Nie zauważyłam, aby w teczkach dotyczących naszych wniosków pojawiły się jakieś analizy na ten temat – dodaje.

Z informacji nadesłanych do UKE przez zarząd TVP wynika, że sygnał MUX-3, przeznaczony wyłącznie dla telewizji publicznej, dociera już do 99,5 proc. mieszkańców Polski. W przedziale regionalnym pokrycie właściwym dla poszczególnych województw sygnałem wynosi 96,5 procent. Dane potwierdzają zatem, że już dawno spełnione zostały warunki, by TVP opuściła MUX-1 i w całości przeniosła się na MUX-3. Wszyscy w Polsce widzą i słyszą jej programy. Zasięg telewizji publicznej jest nawet o kilka procent większy niż przed cyfryzacją. Nie ma najmniejszych powodów, by TVP nadal blokowała miejsce na multipleksie 1 przyznane Telewizji Trwam. Dodajmy – miejsce, za które katolicka stacja już zapłaciła.

– Po dokonaniu zmian w rezerwacji dla TVP możliwe będzie wydanie decyzji dla Fundacji Lux Veritatis o rezerwacji częstotliwości w celu rozpowszechniania na MUX-1 programu Telewizji Trwam – poinformował rzecznik UKE.

Decyzja prezes Gaj nie oznacza jednak automatycznie, że Telewizja Trwam wejdzie na MUX-1 wcześniej niż pod koniec kwietnia przyszłego roku. Wszystko zależy od tego, w jakim tempie będzie przebiegać postępowanie administracyjne zmierzające do odebrania TVP częstotliwości, a potem przyznania ich Telewizji Trwam.

Ponad dwa miesiące temu, 2 września, Fundacja Lux Veritatis zwróciła się do UKE o przeprowadzenie postępowania w trybie rozprawy administracyjnej (art. 89 par. 2 kpa), ponieważ chodzi o uzgodnienie interesów stron, czyli Fundacji i TVP. Taki tryb pozwoliłby ograniczyć krążenie pism między urzędem a stronami i znakomicie przyspieszyć wejście Telewizji Trwam na MUX-1.

Niestety, z informacji UKE wynika, że prezes urzędu nie uwzględniła tej propozycji i będzie prowadzić dwa odrębne postępowania. To zwiększa możliwość przewlekania sprawy. TVP zajmuje cztery miejsca, tj. połowę MUX-1 na mocy decyzji UKE o przydziale częstotliwości z 31 października 2011 roku. Tymczasem decyzja ta, jak wskazują prawnicy, jest dotknięta wadą. Urząd nie uwzględnił w niej ustawowego terminu opuszczenia MUX przez TVP. Termin ten ustawa o cyfryzacji określa precyzyjnie jako moment, gdy sygnał multipleksu 3, docelowego dla TVP, dotrze do 95 proc. populacji kraju. Wtedy TVP ma zwolnić częstotliwości na MUX-1 i nadawać wyłącznie z MUX-3. W decyzji rezerwacyjnej prezes UKE wpisała natomiast inny termin przydziału częstotliwości dla TVP, a mianowicie termin alternatywny, ustanowiony na wypadek, gdyby TVP ociągała się z uruchomieniem nadawania na MUX-3, blokując wejście na MUX-1 konkurencyjnych stacji. Tę ostateczną, bezwarunkową datę opuszczenia multipleksu 1 przez telewizję publiczną ustawodawca wyznaczył na 27 kwietnia 2014 roku. Rzecz jasna, termin ten nie wchodzi w grę, skoro wcześniej MUX-3 przekroczył, i to znacznie, 95 proc. pokrycia Polski sygnałem TVP.

Małgorzata Goss

drukuj