fot. pixabay.com

Państwa bałtyckie odłączą się od poradzieckiej sieci energetycznej

720 mln euro trafi do państw bałtyckich na odłączenie się od poradzieckiej sieci energetycznej i przyłączenie się do sieci europejskiej. 493 miliony euro zostanie przekazane na budowę podmorskiego kabla między Polską a Litwą.

Państwa byłego Związku Radzieckiego nadal nie oczyściły się całkowicie z infrastruktury ze starego układu. Dotyczy to też sieci energetycznych. Do tych państw należą m.in. kraje bałtyckie.

– Problem uzależnienia krajów bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii od Rosji trwa jeszcze po Związku Sowieckim, trwa wiele lat. Już prawie 10 lat trwają rozmowy, negocjacje, przymiarki, żeby Litwa, Łotwa i Estonia mogły odłączyć się od rosyjskich sieci energetycznych – powiedział dr Piotr Gawryszczak, politolog.

Teraz Unia Europejska wyciąga pomocną, finansową dłoń. Umowa o synchronizacji systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich została podpisana.

„Największa dotacja przyznana kiedykolwiek w ramach CEF Energy została właśnie podpisana. 720 milionów euro na drugą fazę bałtyckiej synchronizacji, aby pomóc w lepszej integracji” – podaje Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci.

Obecnie Estonia, Litwa i Łotwa wraz z Rosją, Białorusią i innymi państwami są częścią poradzieckiego systemu. Rozbudowa infrastruktury energetycznej, niezbędnej do synchronizacji systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich, pozwoli na połączenie z systemem kontynentalnej Europy. Projekt synchronizacji zabierze Rosji argumenty do międzynarodowych negocjacji – dodał dr Piotr Gawryszczak.

– To nie powoduje wypływania środków z krajów Unii Europejskiej do Rosji, a jak wiemy, Rosja wykorzystuje wszelkie zasoby naturalne, typu gaz, ropa, ale także energię elektryczną, do wpływania na decyzje różnych rządów, różnych krajów – wskazał dr Piotr Gawryszczak.

Istotną rolę w inwestycji odegra Polska. Polska, do której trafi pula 493 mln euro.

– Na pewno Polska będzie beneficjentem połączeń. Już w tej chwili pozyskane środki finansowe i podpisana umowa o dofinansowanie w ramach tzw. mechanizmu [Connecting Europe]  to jest 75 proc. nakładu całej inwestycji, to jest 720 mln euro – zaznaczył Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

493 mln euro zostanie przekazane na budowę Harmony Link – podmorskiego kabla między Polską a Litwą.

– Jednym z elementów, które będą kładły fundament pod budowę wspólnej, zintegrowanej sieci energetycznej jest połączenie Harmony Link, które właśnie w tej chwili realizowane jest przy współpracy polskich sieci energetycznych i operatorów państw bałtyckich, w szczególności z Litwy – podkreślił Remigiusz Nowakowski.

Wcześniej projekty związane ze synchronizacją otrzymały już 323 mln euro unijnego wsparcia. Zgodnie z harmonogramem synchronizacja systemów ma nastąpić z końcem 2025 roku.

 

TV Trwam News

drukuj