fot. PAP/Art Service 2

P. Wdówik: Będzie dalszy rozwój zakładów aktywności zawodowej

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, Paweł Wdówik, zapowiedział, że nastąpi dalszy rozwój programu dot. zakładów aktywności zawodowej zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Rząd przeznaczył na ten cel dodatkowe 100 mln złotych.

„Wkrótce będziemy rozwijać także nowe zakłady aktywności zawodowej. Rozmawiamy z samorządowcami, jak to zrobić, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych mogło podjąć prace, aby nie były osobami, które są utrzymywane przez świadczenia społeczne, przez budżet państwa, ale które do tego budżetu się dokładają przez to, że pracują i mogą odprowadzać podatki. To jest nasz cel” – powiedział wiceminister Paweł Wdówik podczas wtorkowego spotkania w Starostwie Powiatowym w Bochni (Małopolskie).

Paweł Wdówik, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, przypomniał, że Polska jest „na szarym końcu w Europie” pod względem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wynosi on dla naszego kraju 28 procent – mówił wiceminister, podczas gdy np. w Czechach wynosi 44 proc. a w Szwajcarii – 70 proc.

„Mamy mnóstwo do nadrobienia – to jest ważne i ze względu na to, jak osoba niepełnosprawna się czuje i w makroskali dla budżetu państwa” – wskazał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Polityk przypomniał, że tworzenie nowych zakładów aktywności zawodowej jest przewidziane w ramach dodatkowych środków, jakie w zeszłym roku premier Mateusz Morawiecki skierował na rzecz osób niepełnosprawnych. Przewidziano na ten cel 100 mln zł.

„Idziemy w stronę wspierania rynku pracy oraz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne” – podkreślił.

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki, które zapewniają zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Osoby te wymagają specjalnych tzw. chronionych warunków pracy.

Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polsce działa 127 takich zakładów zatrudniających ponad 5800 osób głównie ze znaczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wiceminister Paweł Wdówik odwiedził we wtorek także Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. św. Brata Alberta w Cerekwi, w powiecie bocheńskim, gdzie spotkał się z wychowankami i zwiedził pracownie działające w placówce.

Wiceminister zwrócił uwagę na rolę organizacji pozarządowych i samorządów w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

„Tutaj w terenie dopiero widać, że jest mnóstwo inicjatyw zapewniających i możliwości rozwoju edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych i aktywności dziennych (…). Bardzo mocno trzeba podkreślić ogromną rolę organizacji pozarządowych, np. Fundacja im. Brata Alberta działa w całej Polsce, nadając pewien ton, żeby wsparcie było podmiotowe, zachowujące godność, szacunek osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych obywateli kraju” – ocenił.

Starosta bocheński, Adam Korta, przypomniał, że Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. św. Brata Alberta w Cerekwi został otwarty pod koniec zeszłego roku w zrewitalizowanym budynku, który przez 17 lat stał pusty. Obecnie korzysta z niego 25 podopiecznych.

Według starosty w najbliższym roku samorząd zamierza ukończyć sztandarową inwestycję powiatu w zakresie polityki społecznej – zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym. Będzie on dysponował 100 miejscami dla pacjentów.

PAP

drukuj