Oświadczenie KEP w przeddzień głosowań ws. Konwencji CAHVIO

Sekretarz Episkopatu Polski, w przeddzień senackiej debaty nad ratyfikacją kontrowersyjnej Konwencji Rady Europy, ostrzega przed jej negatywnymi skutkami. Przypomina tym samym wielokrotnie wyrażane stanowisko księży biskupów.

Ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, w liście skierowanym do senatorów, tłumaczy, że Konwencja służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej. W oświadczeniu wyraźnie zaznacza, że przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary i etyki chrześcijańskiej. Konwencja błędnie wiąże przemoc z tradycją, kulturą i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

„Episkopat ma nadzieję, że dla senatorów sprawą zasadniczą jest dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski oraz że uznają oni, iż zapisy Konwencji nie wnoszą żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy, wobec czego wprowadzanie Konwencji w Polsce jest bezzasadne” – czytamy w oświadczeniu.

Jasne stanowisko Episkopatu jest wsparciem dla senatorów, którzy również nie zgadzają się na wdrożenie Konwencji w Polsce.

– Księża biskupi jasno powiedzieli, że mamy do czynienia z neomarksistowską ideologią gender – ideologią, która polega na tym, że – tak jak w klasycznym marksizmie była walka klas – tu prezentuje się stosunki społeczne przez pryzmat tzw. walki płci i rzekomej dyskryminacji kobiet. Na tym buduje się teorie ideologiczne, które w gruncie rzeczy mają na celu wzięcie pod monitoring obywateli tego, co mają czuć, a przede wszystkim uderzenia w rodzinę, prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wartościami wyznawanymi przez rodziców – zaznacza senator Jan Maria Jackowski.

W środę, na posiedzeniu Senatu, planowane są: debaty i głosowania nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Przeciwko jej wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego protestują m.in. organizacje patriotyczne, prorodzinne, pro-life oraz część środowiska prawniczego.

 

 

***

Oświadczenie

Warszawa, 3 marca 2015 r.

Na posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 4 do 6 marca 2015 roku zaplanowano debatę i głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy CAHVIO. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski przypomina swoje stanowisko w tej sprawie.

Przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Biskupi podkreślają, że Konwencja błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

CAHVIO ogranicza też suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO), pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej. Komitet ten będzie określał, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz będzie rozliczać nasz kraj z realizacji tychże.

Konferencja Episkopatu Polski, poprzez Radę ds. Rodziny, podkreśliła już uprzednio, że CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej i z tego powodu nie może być zaakceptowana.

Biskupi wyrażają uznanie dla działań wielu osób i organizacji pozarządowych, w tym szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które ukazywały zagrożenia wynikające z ratyfikacji Konwencji, a od wielu lat działają na rzecz dobra rodzin.

Episkopat Polski ma nadzieję, że dla senatorów Rzeczypospolitej Polskiej sprawą zasadniczą jest dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski oraz że uznają oni, iż zapisy Konwencji CAHVIO nie wnoszą żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy, wobec czego wprowadzanie Konwencji w Polsce jest bezzasadne.

Bp Artur Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

RIRM/TV Trwam News

drukuj