fot. twitter.com/ipngovpl

Oświadczenie IPN wobec ataku medialnego na dr. Tomasza Domańskiego

25 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej jewish.pl ukazał się tekst „Nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady” prof. Jana Grabowskiego. Zawiera on niczym niepoparte ataki na Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Getta Warszawskiego oraz na osobę dr. Tomasza Domańskiego, autora refleksji źródłoznawczych na temat książki „Dalej jest noc”. IPN zabrał wydał oświadczenie w tej sprawie.

Instytut Pamięci Narodowej w swoich działaniach kieruje się zasadą wolności badań naukowych, podkreślając wymogi rzetelności naukowej, oparte na poszanowaniu źródeł oraz ich wykorzystaniu w zgodzie z zasadami warsztatu historyka-naukowca. Przyjęte w świecie naukowym procedury recenzyjne opublikowanych opracowań są narzędziem służącym właśnie ochronie wolności i poziomu merytorycznego badań naukowych. Publikowanie naukowych recenzji i artykułów recenzyjnych, utrzymanych w tonie polemiki źródłowej, opartej na szacunku dla świadectw opisywanej epoki, jest jednym z fundamentów poszukiwania prawdy i promowania wysokich standardów badawczych.

Pracownicy Instytutu zawsze mieli świadomość, że w wolnym świecie wskazywanie potknięć, uchybień warsztatowych, niedopatrzeń czy wreszcie świadomych manipulacji niektórych autorów, aspirujących do miana badaczy dziejów, może się spotkać z wybuchami agresji czy wystąpieniami publicystycznymi odległymi od zasad merytorycznej polemiki naukowej.

Po raz kolejny obiektem takiego ataku jest dr Tomasz Domański, który podjął się analizy źródłowej sposobu wykorzystania świadectw epoki m.in. przez prof. Jana Grabowskiego. O jakości pracy naukowej dr. Domańskiego świadczy opublikowany przez niego materiał „Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki >>Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski<<, który dostępny jest [tutaj].

Sam fakt, że dr Domański podjął trud merytorycznej analizy źródłowej publikacji, której współredaktorem i autorem jednej z części jest prof. Grabowski, niejednokrotnie spotykał się z jego agresją, daleką od zasad rzetelności i poszanowania prawdy, jakie powinny cechować dyskusję naukową.

Po raz kolejny Jan Grabowski podjął atak 25 kwietnia 2020 roku w publikacji „Nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady” na portalu jewish.pl. Tekst ów zawiera niczym nie poparte ataki na Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Getta Warszawskiego oraz na osobę dr. Tomasza Domańskiego.

Prof. Jan Grabowski używa określeń, takich jak: „niesławny IPN”, „komando kilku pracowników IPN” czy „nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady”. Szczególnie bolesne są zupełnie gołosłowne ataki na osobę bardzo zasłużonego i rzetelnego historyka dr. Tomasza Domańskiego. Profesor Jan Grabowski nie przytacza w swoim tekście żadnych konkretnych i rzeczowych argumentów, ich miejsce zajmują inwektywy. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oświadcza z naciskiem, że nie godzi się z taką metodą polemiki. Zadaniem naukowca jest bowiem opieranie się na konkretnych faktach i wydarzeniach oraz dokonywanie ich poprawnej metodologicznie interpretacji.

Instytut stoi na stanowisku, że prawdziwy trud badawczy, oparty na szacunku dla materiału źródłowego, bez trudu przetrwa takie napaści.

Adam Stefan Lewandowski, IPN/radiomaryja.pl

drukuj