Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie naruszania zasad etosu pracownika nauki

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec kolejnych działań godzących w podstawowe standardy demokracji, a także w podstawowe elementy etosu nauki.

Powodem tego sprzeciwu są nagłaśniane przez niektóre media ataki na panią prof. dr hab. Krystynę Pawłowicz, za jej publicystycznie sformułowane wypowiedzi na temat roszczeń wysuwanych przez homoseksualistów i transseksualistów.

W trwającą od kilku dni falę ataków medialnych, w sposób hańbiący etos ludzi nauki w Polsce, wpisuje się list sygnowany przez grupę czterdziestu osób. Jak podają media, sygnatariusze listu stwierdzają, iż „prof. Krystyna Pawłowicz swoim akademickim statusem wspiera kłamstwa na temat osób homoseksualnych i transpłciowych”. Jednocześnie stawiają siebie w roli mentorów dobrych obyczajów w nauce, pisząc: „Przyjmując dyplom doktorski, wszyscy ludzie nauki zobowiązali się w uroczystej przysiędze dochowywać najwyższych standardów etycznych oraz przede wszystkim służyć prawdzie. W naszym przekonaniu w swoich ostatnich publicznych wypowiedziach pani prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pawłowicz sprzeniewierzyła się temu naukowemu etosowi”.

W związku z powyższym Akademicki Klub Obywatelski przypomina sygnatariuszom listu, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, transseksualizm nie oznacza radykalnej i dogłębnej zmiany płci, zwłaszcza na poziomie genetycznym. Utrzymywanie zatem tezy, że w wyniku zabiegów chirurgicznych można zmienić płeć danej osoby, jest nieprawdą.

Podstawowe założenia syntetycznej teorii ewolucji wykazują, że najważniejszym zadaniem każdego gatunku jest przekazanie genów następnemu pokoleniu. Stanowi ono motor ewolucji i podstawę istnienia gatunku. Gdyby wszystkie osobniki danego gatunku (także i człowieka) zamieniły się w osobniki homoseksualne – gatunek ten przestałby istnieć, ponieważ nie nastąpiłoby przekazanie genów następnemu pokoleniu, w związku z czym nie byłoby potomków. Dlatego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że z punktu widzenia  ewolucji   homoseksualizm jest anomalią.

Akademicki Klub Obywatelski przypomina ponadto, że nie jest istotne – w świetle pełnej prawdy historycznej – czy homoseksualizm figuruje, czy też nie figuruje na listach anomalii prezentowanych przez stosowne gremia światowe. O wiele istotniejsze jest to, że powodem uznania homoseksualizmu za normę zachowań seksualnych  stał się tzw. raport Kinseya, będący bezprzykładnym przejawem oszustwa w badaniach naukowych. (por.  Reisman Judith A., Eichel Edward, w: Kinsey – seks i oszustwo, Warszawa 2002). O normie i anormalności nie decydują czynniki subiektywne – jak orzeczenia instytucji międzynarodowych.  Niepokój co do charakteru  tych działań dobrze ilustruje zmiana statusu homoseksualizmu z „zaburzenia” na „stan”
i skreślenia go z listy chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Przy okazji tego „werdyktu”, pierwszy raz w historii, o wykreśleniu z listy chorób zadecydowały nie badania naukowe, a referendum przeprowadzone wśród psychiatrów i psychologów.

Jako społeczność  akademicka wyrażamy sprzeciw wobec naruszania etosu prawdy i obiektywności, podkreślanego przez sygnatariuszy listu. Nasz głęboki niepokój budzi fakt, że treść tego listu wpisuje się w działania polityczne i naciski na władze Uczelni zatrudniającej prof. Pawłowicz. Jest to ewidentny przykład zamachu na autonomię nauki i ludzi nauki, autonomię, która obok autonomii sądów i kultury stanowi niezbywalny fundament demokracji jako syntezy zasady większości
w sferze interesów obywateli i zasady prawa w sferze wartości.

Stanowczo protestujemy przeciwko próbom niszczenia etosu prawdy i etosu prawa, które do złudzenia przypominają najbardziej prymitywne formy totalitaryzmu.

Lista sygnatariuszy:

AKO – POZNAŃ

 

1.         prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

2.         ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

3.         mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

4.         mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

5.         dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

6.         mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

7.         dr Róża Antkowiak – UAM

8.         prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

9.         prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

10.       dr Adam Babula – UAM

11.       dr Lidia Banowska – UAM

12.       dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

13.       prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

14.       mgr Janina Błaszak – PP

15.       dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

16.       prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

17.       dr Paweł Binek – UP Kraków

18.       prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

19.       prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

20.       prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa

21.       dr Krzysztof  Borowczyk – UAM

22.       dr inż. Krzysztof  Borowiak

23.       ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

24.       dr hab. Mariusz Bryl – UAM

25.       prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

26.       dr Krystyna Celichowska – lekarz

27.       doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

28.       dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

29.       dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

30.       prof. dr hab. Adam Choiński – UAM

31.       dr Remigiusz Ciesielski – UAM

32.       mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk

33.       prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

34.       dr Ewa Ciosek – UAM

35.       dr Elżbieta Czarniewska – UAM

36.       dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

37.       prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

38.       dr Maria Barbara Czekalska – UMed

39.       prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – UMed

40.       mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

41.       dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

42.       mgr Jan Dasiewicz

43.       dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

44.       mgr inż. Maria Dolata – architekt

45.       mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

46.       inż. Józef Drausowski

47.       prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

48.       prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

49.       prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

50.       dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

51.       mgr Sylwiana Firin – Gramowska

52.       dr  Jerzy Fischbach

53.       prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska

54.       prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz

55.       mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

56.       mgr inż. Bogdan Freytag

57.       dr  hab. Jerzy Galina – PAN

58.       mgr Witold  Gedymin – UE

59.       dr Grzegorz Gertig – U Med

60.       prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

61.       prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

62.       prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

63.       mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

64.       dr Michał Haake – UAM

65.       dr Zdzisław Habasiński – informatyk

66.       dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki

67.       mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

68.       prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

69.       mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

70.       prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

71.       prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

72.       prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

73.       mgr Ewa Jemielity – UE, radna RM Poznania

74.       dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

75.       prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

76.       mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

77.       prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

78.       mgr inż. Andrzej Judek

79.       mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

80.       dr Jerzy Kaczmarek – UAM

81.       dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

82.       prof. dr hab. Janusz Kapuściński

83.       dr Zofia Karaszkiewicz

84.       dr Anna Kasprzyk – UAM

85.       dr Przemysław Kiszkowski – UAM

86.       mgr Iwona Klimaszewska – UAM

87.       prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

88.       prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

89.       mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

90.       prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

91.       prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

92.       prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

93.       prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

94.       prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

95.       dr Henryk Krzyżanowski – UAM

96.       prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

97.       prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

98.       dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

99.       prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

100.      prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

101.      inż. Julian Kulczyński – rolnik

102.      mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

103.      dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

104.      dr Katarzyna Kulińska – PAN

105.      prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

106.      dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

107.      dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki

108.      dr Przemysław Lehmann – PAN

109.      mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

110.      dr Maria Leśniewicz – PP

111.      prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

112.      dr Jarosław Liberek – UAM

113.      mgr Jolanta Lisiak – architekt

114.      mgr Rafał  Lisiak – architekt

115.      prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

116.      mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

117.      dr Eryk Łon – UE

118.      mgr Małgorzata Łośko – UAM

119.      dr Piotr Łukasiak – PP

120.      prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

121.      mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

122.      mgr Agata Macniak

123.      ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

124.      ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

125.      dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

126.      prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

127.      prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

128.      prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

129.      prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

130.      mgr Jan Martini – artysta muzyk

131.      mgr Helena Materny – nauczyciel

132.      mgr Ryszard Materny

133.      mgr  Maria Matysiak – UAM

134.      inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

135.      prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

136.      prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska

137.      dr Jerzy Michalik – UAM

138.      prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

139.      prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski

140.      dr Bożena Mikołajczak – UAM

141.      prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

142.      mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

143.      mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

144.      prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

145.      prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

146.      mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel

147.      prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

148.      mgr Wilhelmina Nowak

149.      dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

150.      Włodzimiera Pajewska – UAM

151.      inż. Ryszard Paprzycki

152.      prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

153.      prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

154.      dr Andrzej Pawuła – UAM

155.      prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

156.      dr Barbara Peplińska – UAM

157.      dr Ryszard Piasek – reżyser

158.      mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

159.      prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

160.      dr Ryszard Piotrowicz – UAM

161.      dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

162.      prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

163.      mgr Maria Przybylska – UAM

164.      prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP

165.      prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

166.      dr Jacek Radomski – UAM

167.      dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM

168.      dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

169.      mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

170.      prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

171.      prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

172.      prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

173.      dr Lech Różański

174.      mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

175.      prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

176.      prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

177.      prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

178.      mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

179.      prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

180.      dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

181.      prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

182.      mgr Janusz Smólski

183.      mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

184.      prof. dr hab. Marek Sozański – PP

185.      mgr Zygmunt Sporny – UAM

186.      dr Teresa Stanek – UAM

187.      prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

188.      prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

189.      mgr Piotr Stawicki – radca prawny

190.      mgr Gabriela Stępczak

191.      prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

192.      mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

193.      dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP

194.      prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

195.      prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

196.      prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

197.      dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

198.      prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki

199.      dr Anna Szukalska – PP

200.      mgr inż. Edwin Szukalski

201.      mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

202.      prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

203.      dr Mirosław Szulczyński – UAM

204.      dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin

205.      mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

206.      dr Hanna Szweycer

207.      prof. dr hab. Michał Szweycer

208.      dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

209.      prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

210.      mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

211.      ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin

212.      prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

213.      mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

214.      prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

215.      prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

216.      mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

217.      prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

218.      mgr Jacek Tuchołka

219.      prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

220.      prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

221.      dr hab. Ryszard Walkowiak – UP

222.      prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

223.      dr Marek Wedemann – UAM

224.      dr Maria Wejchan-Judek – PP

225.      prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

226.      dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

227.      dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

228.      prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

229.      prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państw.Inst.Geol. Warszawa

230.      dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

231.      prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

232.      dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

233.      mgr Andrzej Wybrański

234.      prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

235.      prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

236.      mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

237.      prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

238.      mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

239.      dr Franciszek Zerbe – lekarz

240.      dr Jerzy Zerbe – UAM

241.      mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

242.      dr Andrzej Zielonacki – adwokat

243.      dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

244.      dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

245.      Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

246.      prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

AKO – KRAKÓW

1.         prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – UJ, poseł na Sejm RP

2.         prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH

3.         dr Mirosław Boruta – UP

4.         dr Krzysztof Godwod – PAN  Warszawa

5.         dr hab. Zofia Kaszowska – ASP

6.         prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – PK

7.         mgr inż Mariusz Klapper – AGH

8.         prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH

9.         mgr Edward Kuliga – UJ

10.       prof. dr hab. Edward Malec – UJ

11.       prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Inst.Ekol. Monachium

12.       dr Elżbieta Morawiec – Arcana

13.       mgr  Andrzej Ossowski – AGH

14.       dr hab. Andrzej Porębski – UJ

15.       dr med. Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz

16.       dr inż. Maria Sapor – UGH

17.       dr inż Feliks Stalony – Dobrzański – AGH

18.       prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ

19.       prof. dr hab. Ryszard Terlecki – UJ, poseł na Sejm RP

20.       dr  n. hum. Marek Mariusz Tytko – UJ

AKO – ŁÓDŹ

1.         prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – UŁ

2.         prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – UŁ

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl