Ostatniego dnia matur egzaminy z włoskiego

Wtorek jest ostatnim dniem pisemnych matur. W tym dniu przeprowadzone zostaną egzaminy z języka włoskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Język włoski jest najrzadziej wybieranych językiem obcym na maturze. Chęć zdawania włoskiego zadeklarowało w tym roku 713 abiturientów, czyli mniej niż jeden procent tegorocznych maturzystów.

Egzaminy pisemne z języka włoskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły  się o godzinie 9.00, a o godzinie 14.00 na poziomie rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 265 abiturientów.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym – 190 minut.

Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło blisko 330 tys. abiturientów; egzamin odbył się 9 maja.

Na drugim miejscu, jeśli chodzi o wybory maturzystów, znalazł się język niemiecki, na trzecim – język rosyjski, na czwartym – francuski. Na kolejnych znalazły się hiszpański i włoski.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna kończy się również 28 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mieli jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Maturalna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 7 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 365 tys. maturzystów.

Ci abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych – na 26-30 sierpnia.

PAP

drukuj