fot. TV Trwam News

Orzeczenie sądu: To prezydent decyduje, kogo powoła na sędziego

Odmowa powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego leży w kompetencjach prezydenta – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie nie jest prawomocne – o decyzji sądu informuje „Rzeczpospolita”.

Jak przypomina dziennik, w czerwcu prezydent Andrzej Duda odmówił nominacji dziesięciu spośród trzynastu sędziów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa. Dziewięciu z nich starało się o awans do sądu wyżej instancji, a jedna o urząd sędziego sądu rejonowego. Odmowa nie została uzasadniona.

Trzech sędziów, którym prezydent Duda odmówił nominacji, najpierw złożyło w Kancelarii Prezydenta wniosek o usunięcie naruszenia prawa. Jednak wobec bezskuteczności tego wezwania skierowali skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jak napisała „Rzeczpospolita”, reprezentujący sędziów pełnomocnik wskazał, że skarżącym przysługuje prawo podmiotowe w zakresie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, a prezydent nie miał żadnych podstaw prawnych do podjęcia decyzji o odmowie nominacji. Jak podkreślił, prerogatywa prezydenta do powoływania sędziów sprowadza się do wykonywania konstytucyjnego obowiązku.

W ubiegły czwartek 29 grudnia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę. Zdaniem sądu, kompetencja prezydenta zarówno w zakresie powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego jak i odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego jest specjalną prerogatywą prezydenta jako głowy państwa.

tvp.info.pl/RIRM

drukuj