Opinogóra: w ambonie kościoła odkryto dokument z 1885 r.

W kościele parafii św. Zygmunta w Opinogórze pod Ciechanowem (Mazowieckie) odkryto dokument spisany w Warszawie w 1885 r. Został on odnaleziony w trakcie demontażu przeznaczonej do renowacji XVIII-wiecznej ambony. Tekst informuje m.in. o przeniesieniu ambony z Kodnia nad Bugiem.

Wraz z historycznym dokumentem, w zwieńczeniu ambony kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znaleziono też metalowego orzełka w koronie, który prawdopodobnie pochodzi z drzewca dawnego sztandaru – poinformował PAP proboszcz opinogórskiej parafii św. Zygmunta ks. Jarosław Arbat.

Odkryta notatka, którą w części udało się odczytać, informuje m.in., że ambona oraz ołtarz „przeniesione są z Kodnia”, gdzie „Moskale” – jak wspomina dokument – „potrzebowali mieć cerkiew”. „Ołtarz wielki jest ten sam co była w nim Matka Boska Kodeńska” – głosi tekst, podając jednocześnie, że „Hr. (hrabiowie – PAP) Krasińscy restaurowali to wszystko”.

Na dokumencie widnieją imiona i nazwiska trzech osób, prawdopodobnie zapisane przez autora całego tekstu: „Teofil Zakrzewski, Franciszek Kowalski, Franciszek Gregołajtys”, a także wzmianka o miejscu powstania notatki i data: „Warszawa 29 Maj 1885”.

„Karta z zapisanym tekstem i orzełek, które odkryto w zwieńczeniu ambony, był zawinięte osobno w papier, taki sam, i w takim samym stanie” – wyjaśnił ks. Jarosław Arbat. Zastrzegając, iż jest to tylko przypuszczenie, ocenił, iż orzełek może pochodzić z XIX wieku, np. z okresu Powstania Styczniowego.

„To nasze odkrycie to może niezbyt duże wydarzenie, ale każe nam się cofnąć pamięcią wstecz, zwłaszcza że zbiega się ono ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości” – powiedział ks. Jarosław Arbat.

Według niego, historyczny dokument wróci na pewno do ambony po zakończeniu jej renowacji, natomiast orzełek niewykluczone, że znajdzie się ponownie na sztandarze, „bo być może z tą nadzieją, ktoś ukrył go w tamtych trudnych czasach”.

„Do ambony dodamy drugą kartę, własny już tekst, upamiętniający odnalezienie oryginalnego dokumentu” – zapowiedział ks. Jarosław Arbat.

Zaznaczył, że renowacja ambony, pochodzącej z ok. 1772 r., która już się rozpoczęła, a prowadzona jest przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powinna zakończyć się do października.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opinogórze, należący do tamtejszej parafii św. Zygmunta, wybudowano w latach 70. XIX wieku w stylu neoklasycystycznym, a konsekrowano w 1885 r. Ze znanych dotychczas dokumentów wynika, że ambona i ołtarz główny znalazły się tam po kasacie kościoła w Kodniu nad Bugiem przez władze carskie, co było karą za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym; sam Kodeń utracił wówczas prawa miejskie. Ołtarz ostatecznie powrócił do Kodnia, a nowy dla kościoła w Opinogórze ufundował w 1925 r. hr. Edward Krasiński (1870-1940).

W podziemiach opinogórskiej świątyni znajduje się krypta grobowa, gdzie spoczywają przedstawiciele rodu Krasińskich, dawnych właścicieli tych dóbr, w tym m.in. poeta i dramatopisarz hr. Zygmunt Krasiński (1812-59). Pamiątki z nim związane oraz z historią Krasińskich, a także doby napoleońskiej, prezentuje działające od lat 60. XX wieku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

PAP/RIRM

drukuj