(fot.PAP/EPA)

ONZ powołała sprawozdawcę ds. Białorusi

Rada Praw Człowieka ONZ wyraziła zaniepokojenie pogarszaniem się sytuacji w sferze praw człowieka na Białorusi. W związku z tym utworzyła mandat specjalnego sprawozdawcy ds. tego kraju, który ma współpracować z władzami i społeczeństwem obywatelskim.

Rezolucja w tej sprawie została przyjęta na posiedzeniu w Genewie większością 22 państw członkowskich, z czym 5 przeciwnych i 20 wstrzymujących się. Rada apeluje w niej o „natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych”. Ponadto, domaga się przeprowadzenia śledztwa w sprawie doniesień o torturach oraz niehumanitarnym traktowaniu więźniów politycznych. Co więcej, wzywa do zaprzestania praktyki aresztowania przedstawicieli opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy oraz obrońców praw człowieka.

Poza tym, uniemożliwia im również swobodne przemieszczanie. Jak poinformował wiceszef białoruskiego Centrum Praw Człowieka Walancin Stefanowicz, Rada pokazała, że nie można dłużej akceptować tortur i bezkarności, łamania wolności słowa oraz naruszania wolności stowarzyszania i przemieszczania się.

Wspomniany sprawozdawca będzie regularnie informował o sytuacji w Białorusi – Radę Praw Człowieka w Genewie oraz Zgromadzenie Ogólne w Nowym Jorku. Osoba, która obejmie to stanowisko, zostanie mianowana we wrześniu.

Od kilku miesięcy rośnie presja na niezależnych działaczy. Aresztowani są m.in. młodzieżowi działacze polityczni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze. W dalszym ciągu pojawiają się sygnały o nowych więźniach politycznych.


RIRM WCZ/PAP
drukuj