Fot. PAP

Ojciec Tadeusz Rydzyk przed sejmową komisją mówił o nierzetelności KRRiT

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała w charakterze świadka o. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja, w ramach postępowania o postawienie przed Trybunałem Stanu członków KRRiT.

Posiedzenie komisji było zamknięte dla mediów. Postawienia przed Trybunałem Stanu czterech z pięciu członków KRRiT (Jana Dworaka – przewodniczącego, Krzysztofa Lufta, Witolda Grabosia i Sławomira Rogowskiego) domaga się PiS w związku z nieprzyznaniem TV Trwam miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym. W uzasadnieniu wniosku posłowie PiS wskazali na łamanie prawa podczas konkursu.

Poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zwraca uwagę na stronniczość członków komisji. Posłowie Ruchu Palikota i PO nie byli dociekliwi gdy przesłuchiwano członków KRRiT, ich aktywność wzrosła natomiast gdy wypowiadał się Dyrektor Radia Maryja.

– Można powiedzieć, że w tej sprawie PO ma nieczyste sumienie. Kiedy było przesłuchanie członków KRRiT – pana Dworaka, czy pana Lufta – nie widziałem żadnej wnikliwości ze strony posłów Platformy. Wręcz przeciwnie starali się ograniczać pytania do tych panów. Natomiast w chwili przesłuchania o. Tadeusza Rydzyka widzieliśmy dużą aktywność i dociekliwość nacechowaną złymi emocjami – powiedział pos. Arkadiusz Mularczyk.

Poseł Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że przesłuchanie było ważne. Powiedział, że o. Tadeusz Rydzyk przedstawił komisji uchybienia, których dopuściła się KRRiT rozpatrując wniosek koncesyjny Fundacji Lux Veritatis. Wśród nich wymienił m.in. naruszenie zasad konstytucyjnych, wolności słowa, prawa dostępu do informacji, dyskryminowanie Fundacji Lux Veritatis.

– Przesłuchanie było ważne ponieważ Ojciec Dyrektor przedstawił komisji swoją opinię na temat traktowania Fundacji Lux Veritatis przez KRRiT, ale też milionów słuchaczy, którzy w ostatnim czasie protestowali przeciw dyskryminacji radia i fundacji. Zapytałem Ojca Dyrektora o to, jak radio i fundacja są traktowane w nowym procesie koncesyjnym. Ojciec Dyrektor wyraził niepokoje i obawy, że ten proces niestety idzie w złym kierunku i że także tym razem może dojść do krzywdy – powiedział pos. Arkadiusz Mularczyk.

Arkadiusz Mularczyk dodał, że TV Trwam spełniała wszelkie warunki aby otrzymać koncesję, lecz jej nie dostała. Otrzymały je natomiast podmioty, które nie spełniały warunków finansowych. Ojciec Dyrektor stanął na stanowisku, że decyzja odmowy została przyznana w sposób nieprawidłowy i nierzetelny.

Po posiedzeniu komisji o. Tadeusz Rydzyk powiedział, że jest wdzięczny ludziom, którzy bronią prawdy. Było to pierwsze spotkanie komisji ze świadkami postępowania koncesyjnego. Następne przesłuchania zaplanowano na czwartek. Przed Sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej stanie dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz. Przypomnijmy wcześniej zostali przesłuchani przewodniczący KRRiT Jan Dworak oraz jego zastępca Witold Graboś.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członków KRRiT Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

RIRM 

drukuj