Ojciec Święty: nigdy więcej wojny! Pokój jest darem Boga

W wygłoszonej w Sarajewie homilii, Ojciec Święty kilkakrotnie mówił wiernym o pokoju, który jest dziełem sprawiedliwości. O pokoju, który jest „marzeniem Boga, planem Boga dla ludzkości, dla historii, wraz z całym stworzeniem”.

Papież podkreślił, że Boży projekt pokoju zawsze napotyka sprzeciw człowieka i „sprzeciw ze strony złego”. Zwrócił też uwagę na atmosferę wojny, jaką stworzyły media i ludzie, którzy na wojnie czerpią korzyści. Głośno powiedział „nigdy więcej wojny”.

– Istnieją ludzie, którzy chcą celowo tworzyć ten klimat i podsycać tę atmosferę, zwłaszcza ci, którzy dążą do konfliktu różnych kultur i cywilizacji, a także ci, którzy spekulują na wojnie, by sprzedawać broń. Ale wojna pociąga za sobą to, że dzieci, kobiety i osoby starsze muszą szukać schronienia w obozach dla uchodźców; oznacza przymusowe wysiedlenia; oznacza zniszczenie domów, dróg i fabryk; oznacza przede wszystkim wiele złamanych istnień. Dobrze to znacie, bo sami tego tutaj doświadczyliście: ileż cierpienia, ile zniszczenia, ile bólu! Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ponownie wznosi się z tego miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli: nigdy więcej wojny! – mówił Ojciec Święty.

Papież nawiązał też do słów z Ewangelii, << „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Jest to wezwanie zawsze aktualne, adresowane do każdego pokolenia. >> – zaznaczył.

– Jezus nie mówi: „Błogosławieni głosiciele pokoju”. Wszyscy potrafią go głosić, nawet w sposób obłudny czy wręcz kłamliwy. Nie – powiada: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, to znaczy ci, którzy go czynią. Wprowadzanie pokoju jest pracą wymagającą osobistego wysiłku: wymaga pasji, cierpliwości, doświadczenia, wytrwałości. Błogosławieni są ci, którzy sieją pokój poprzez swoje codzienne działania, swoje postawy i gesty służby, braterstwa, dialogu, miłosierdzia (…). Czynienie pokoju jest pracą, którą trzeba prowadzić każdego dnia, krok po kroku, nigdy nie ulegając zmęczeniu – wskazał Ojciec Święty.

Papież, wspominając list św. Pawła do Kolosan, przypomniał wiernym postawy niezbędne do czynienia pokoju: „obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”.

Publikujemy całą homilię Ojca Świętego Franciszka [Czytaj]

 

RIRM

drukuj