fot. pl.wikipedia.org

Oficerowie kontrwywiadu NATO będą szkoleni w Polsce

W Polsce będą szkolić się oficerowie kontrwywiadów państw NATO. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało porozumienie ws. powołania „sojuszniczego centrum doskonałości kontrwywiadu”.

Centrum będzie miało główną siedzibę w Krakowie. Większość obiektów ulokowano natomiast w słowackiej miejscowości Leszt, gdzie znajduje się ośrodek poligonowy.

Zgodnie z porozumieniem Polska i Słowacja są państwami ramowymi centrum i biorą na siebie główny ciężar prac organizacyjnych. „Sojusznicze centrum doskonałości kontrwywiadu” ma organizować wspólne szkolenia dla sił zbrojnych NATO i opracować wspólną doktrynę kontrwywiadowczą dla państw Sojuszu.

To właściwy kierunek działań Ministerstwa Obrony Narodowej – podkreśla poseł Michał Jach z sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

To jest dobra wiadomość. Widać, że następuje jakaś integracja służb specjalnych państw NATO i to pokazuje, że jeżeli MON jest pod przymusem, bo zbliżają się wybory i zbliża się klęska PO, to można wpracować naprawdę korzystne dla Polski decyzję o współpracy z państwami NATO. Im ściślejsza współpraca Polski z NATO, tym poprawia się bezpieczeństwo w Polsce. Okazuje się, że można, że nie wszystko się „nie da” – jak to słyszeliśmy przez 8 lat – mówi Michał Jach.

Zadaniem centrów doskonałości NATO jest ćwiczenie i edukacja specjalistów w krajów członkowskich i partnerskich. Pomagają one m. in. opracowywać doktryny, wykorzystywać w praktyce wnioski z operacji i ćwiczeń oraz poprawiać zdolności do sojuszniczego współdziałania.

Specjalności dotychczas działających centrów to, m. in. obrona przed terroryzmem, medycyna wojskowa, żandarmeria, specyficzne operacje jak działania w niskich temperaturach, wojna w górach.

RIRM

drukuj