Odmierzacze źle wskazywały ilość tankowanego paliwa

Ponad 16 proc. odmierzaczy nieprawidłowo wskazywało ilość tankowanego paliwa – wynika z kontroli Inspekcji Handlowej.

W II i III kwartale ubiegłego roku inspekcja sprawdziła 243 odmierzacze na 80 stacjach na terenie całego kraju. Przedsiębiorcy zostali wytypowani losowo.

Łącznie zakwestionowano 57 odmierzaczy. Każde wahanie jest trudno zauważalne dla przeciętnego konsumenta i działa na jego niekorzyść, dlatego tak istotne są odpowiednie kontrole – mówi Alicja Liszewska z Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK.

– Łącznie zakwestionowano 57 odmierzaczy, mi.in ze względu na błędne wskazania ilości tankowanego paliwa – to jest 40 urządzeń – oraz nieprawidłową instrukcję użytkowania – 32 urządzenia. Badania odmierzaczy paliw wykazały, że nieprawidłowe wskazania wahały się od 0,14 proc. do ponad 7 proc. na niekorzyść konsumentów. Oznacza to, że kierowcy tankowali mniej paliwa niż wynikałoby to ze wskazań urządzenia. Cieszy fakt, że wszystkie zakwestionowane nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Oznacza to, że poprawione zostały instrukcje obsługi, a te urządzenia, które błędnie odmierzały ilość paliwa, zostały wymienione lub po naprawie ponownie zalegalizowane przez organy administracji miar – zwraca uwagę Alicja Liszewska.

Jednocześnie trwają prace nad nową ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

RIRM

drukuj